Tolerancia

8. srpna 2012 v 12:00 | Martin |  Kancelária
Vo svete sa až priveľmi často stretávame s prípadmi netolerancie, až nepriateľstva medzi rozličnými náboženstvami. Klasické prípady, kedy si kresťania a moslimi navzájom tvrdia, že ich viera je falošná, keď sa nevedia zhodnúť na tom, kto bol Ježiš a keď sa takéto konflikty vyhrocujú k násiliu. Alebo aj vo vnútri kresťanstva samotného, schizma a reformácia. Ešte dodnes existujú napäté vzťahy medzi katolíkmi a protestantmi.

A keď k takýmto situáciam dochádza, zdá sa mi, že zabúdame na slová muža, ktorého si ctíme natoľko, že sa aj po 2000 rokov prehlasujeme za jeho nasledovníkov. Zabudáme na slová muža, ktorý bol Židom a ktorý si ctil židovské tradície a sviatky. Muža, ktorý bol pokorný až na smrť a ktorý vždy nastavil druhú tvár.

Ježiš Kristus nebol bojovník, tak ako o ňom hovoril Adolf Hitler, Ježiš Kristus bol svetlo sveta. Studená sprcha, Slovo z Neba. A hovoril, že nenávisť je vražda. Koľkí kresťania po útokoch na Svetové obchodné centrum nenávideli moslimov a Islam? Koľkí kresťania v dejinách nielen nenávideli Židov, ale rovno ich zabíjali?

Vyzerá to, že hovorím proti kresťanom? Vonkoncom nie! Hovorím za kresťanov, za kresťanstvo a hlavne za Krista. V každej náboženskej debate o Cirkvi prídu na reč križiacke výpravy. A práve ony sú manifestáciou čias, keď kresťania nenastavili druhú tvár. Čias, keď žili pri meči a pri meči aj zomierali. Neopakujme túto chybu.Dnes máme jedinečnú príležitosť dozvedať sa o spektre náboženstiev a vierovyznaní, či svetonázorov. Od agnosticizmu po Zoroastrianizmus. Ako kresťan, ako katolík, hovorím, že keď sa na ne pozerám, nenachádzam faloš a scestné, choré zmýšľanie. Vidím hľadačov pravdy, stovky tisíc mužov, ktorý hľadali Boha... od Buddhu, ktorý ho hľadal v podstate existencie, až po Einsteina, ktorý ho hľadal v elegantnosti matematických výpočtov a symetrii všetkého stvorenia.

Mohol by som sám seba obviniť z toho, že pchám svoje vlastné vyznanie do tohoto kolotoča filozofií a múdrostí, že "maľujem Boha na stenu", keď hovorím, že všetci "hľadli Boha". A ospravedlňujem sa tým, ktorých by to urazilo, no zdvorilo odpovedám slovami C.S. Lewisa:

"Verím v Kresťanstvo tak, ako verím že vyšlo Slnko, nielen preto, že ho vidím, ale preto, lebo vďaka nemu vidím všetko ostatné."

A vidím, že pravda si našla svoju cestu do každého domu, ku každému človeku... tak či onak, viac či menej. Keď pomyslím na hinduistickú cestu spásy cez lásku k Bohu. Na vetvu buddhizmu, kde ľudia obetujú večnosť v Nirváne, aby k nej najskôr priviedli svojich bratov a sestry na Zemi. Na cestu do Mekky, keď stovky ľudí v absolútnom pokoji a harmónii krúžia okolo svätyne a oslavujú Boha ako svojho Stvoriteľa. Na tichú adoráciu v tichu kaplnky. Na hĺbku a myšlienku židovských tradícií. Aj agnostici a ateisti priznávajú, že dobro a láska majú neodškriepiteľné miesto v tomto svete.

Nie som relativista, verím že pravda je absolútna, verím, že jedinou bránou k Bohu je Kristus a jeho smrť na kríži. Ale Boží plán spásy je natoľko komplexný, natoľko zložitý, zahŕňa miliardy ľudí. A to, že sme kresťanmi je pre nás obrovský dar. Lebo vieme priamo od Boha, priamo od Ježiša Krista, že máme milovať blížneho svojho. Máme milovať svojho nepriateľa, nastaviť druhú tvár. A možno práve to je cesta najjednoduchšej a najúčinnejšej evanjelizácie. Tak ako Peter s apoštolmi, v chudobe, pokore a odhodlaní. V Duchu Svätom. Nerozprávať svedectvo, ale byť chodiacim svedectvom, zrkadlom ktoré odráža Božiu lásku a milosrdenstvo na celý svet.
Neprestajne sa modlime jeden za druhého. Vzdávajme vďaky a rešpektujme sa. Učme sa jeden od druhého. A učme sa od Krista. Odsudzujme hriech, nie hriešnikov. "Nenáviďme hriech, ale milujme hriešnikov!" (Mahátma Gándhí) A nevolajme nikoho horším, len preto, lebo hreší inak než my. Ježiš neprišiel volať spravodlivých... "kostol nie je hotelom pre svätcov ale nemocnicou pre hriešnikov". Pomáhajme si navzájom.

Hľadajme spoločnú reč. Katolíci a protestanti - lebo Kristus je jeden a jednota je posilou v pozemskej púti. Katolíci a moslimi - lebo si držíme v úcte Pannu Máriu a Boha, nášho premilosrdného Stvoriteľa. Kresťania, moslimi a hinduisti - lebo našim poslaním je láska a pokora, z ktorých pramenia všetky ostatné milosrdenstvá. Kresťania, moslimi, hinduisti, buddhisti, sikhisti, džinisti, taoisti, šintoisti,... - lebo pravda je to, čo všetci hľadáme a potrebujeme a len pravda nás dokáže vyslobodiť. Veriaci a neveriaci - lebo sme ľudia a ak máme žiť v pokoji a harmónii, musíme sa stať zosobnením pokoja a harmónie.

Nech už patríte ku ktorejkoľvek z týchto skupín, ak úprimne veríte, že pravda je na vašej strane, žite ju! Tak ako kedysi Peter a apoštoli, buďte živým svedectvom vašej viery (ba aj neviery)! A s otvoreným srdcom a mysľou sa snažte pochopiť tých, čo zmýšľajú inak.
"Veď Boh nikomu nenadŕža." (Rim 2, 11)

S odkazom veľkého Jána Pavla II. v srdci, s jeho celoživotnou snahou:
"Postaviť Jeho Cirkev do srdca novej náboženskej aliancie, ktorá by spojila Židov, Moslimov a Kresťanov do veľkej [náboženskej] armády."
A možno ešte viac. Postaviť katolícku Cirkev do srdca aliancie všetkých ľudí dobrej vôle, ktorý chcú vidieť tento svet v mieri a prosperite. Po prvý krát po tisíckach rokov mizérie.

Na tomto obrázku Ján Pavol II. vyjadruje svoju hlbokú úctu, rešpekt a lásku k moslimom, moslimským krajinám a národom a ich predstaviteľom, ktorí ho obdarovali Koránom, svätou knihou Islamu. Mnohí ho za to prudko kritizovali, považovali to za odsúdeniahodný krok. Za krok, ktorý ešte viac odkláňa katolicizmus od kresťanstva.
Avšak toto gesto vôbec nevyjadruje nič takéto. Nehovorí o tom, že Ján Pavol súhlasí s celým obsahom Koránu. Hovorí o tom, že je ochotný prekročiť rozdiely a problémy, aby seba i celý svet priblížil Kristovmu ideálu.Minulý rok bolo 25. výročie stretnutia mnohých náboženských lídrov v Assisi, počas Svetového dňa modlitby za mier. Stretli sa tu mnohí moslimskí, kresťanskí, hinduistickí, buddhistickí i iní duchovní. Na obrázku si pápež Ján Pavol II. podáva ruku s Tenzinom Gyatsom, 14. Dalai Lámom, predstaviteľom tibetského buddhizmu. Dalai Láma bol jeden z mnohých ľudí, ktorých smrť Jána Pavla II. hlboko zasiahla a ktorý ho považoval za veľkého človeka a posla mieru.

Na minuloročné výročie tohoto skvelého aktu tolerancie a vzájomného rešpektu, Benedikt XVI. zvolal dokonca predstaviteľov agnosticizmu a ľudových náboženstiev (čínski mnísi, ...).

Na tomto obrázku vidíme Matku Terezu ako kľačí a modlí sa pred sochou Buddhu. Tí, ktorý by ju prehlásili za zradkyňu svojej viery, tak ako aj Jána Pavla II. pri bozkávaní Koránu; je bohužial veľa. Ale na vyjadrení úcty k tradíciám svojich bratov a sestier zo vzdialenených kútov sveta, nie je nič heretické. Nech už kľačí pred akoukoľvek sochou, dôležitý je Pán a Boh, ktorého si nosí v srdci.

Benedikt XVI. modliaci sa v Modrej Mešite s predstaviteľmi Islamu v Turecku. Napriek menším problémom, ktoré vypukli medzi ním a moslimami, sa teraz naše vzťahy zlepšujú a v zmysle volania Jána Pavla II., sa aj Benedikt XVI. rozhodol šíriť náboženskú toleranciu a pochopenie medzi našich bratov z Islamu.


Ak chceme, aby naše dobré správy zasiahli tak hlboko veriacich ľudí, akými sú moslimi... alebo tak duchovne založených ľudí, akými sú hinduisti a buddhisti... musíme sa sami stať symbolom viery a duchovnosti. Musíme nosiť v srdci Krista a v Duchu vyznávať pravdu. V rešpekte, tolerancii a láske.

"Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku." Ján Pavol II.

"Ježiš žil a zomrel zbytočne, ak sme sa od neho nenaučili usporiadať svoje životy podľa večného zákona lásky." Mahátma Gándhí

"Iste by som bol kresťanom, keby kresťania nimi boli 24. hodín denne." Mahátma Gándhí

"Pravou kresťanskou bohoslužbou je láska." Benedikt XVI.

"Všetky hlavné náboženské tradície nesú vpodsate ten istý odkaz, ktorým je láska, súcit a odpustenie. Dôležité je, aby sa tieto stali súčasťou našich každodenných životov." Tenzin Gyatso, Dalai Láma XIV.

"Buď milý vždy, keď je to možné. Vždy je to možné." Tenzin Gyatso, Dalai Láma XIV.

"Nesúďte, aby ste neboli súdení." Mt 7,1


Modlím sa, aby sme raz mohli kráčať po planéte, kde aspoň náboženstvá, ktoré už zo svojej podstaty hlásajú mier, lásku a pochopenie; zanechali svoje staré spôsoby, zanechali nenávisť rovnako rýchlo, ako by bola vraždou samotnou.
Modlím sa, aby kresťania boli kresťanmi 24 hodín denne.
Modlím sa, aby najmä v dnešných dobách povstávalo viac ľudí podobných Karolovi Wojtylovi, Tenzinovi Gyatsovi, Mahátmovi Gándhímu, či Matke Tereze. Potrebujeme ich.

A prosím aj Vás, ak máte chvíľku času, modlite sa so mnou.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama