O satanovi

23. srpna 2012 v 15:40 | Patrik |  Knižnica
Jeden z našich učiteľov je exorcista. Je to neuveriteľný pán, zhodli sme sa s Martinom. Raz povedal niečo hrozne múdre:
,,Kvôli mojej službe exorcistu ľudia odomňa stále chcú, aby som rozprával o diablovi. Ale mňa to tak nebaví! Ja rád rozprávam o Bohu."

Nuž, s Martinom sme na tom podobne. Aj nás baví Boh. Avšak diabol je nevyčiarknuteľná časť kresťanského katechizmu. Zďaleka nie najdôležitejšia, to je rozhodne Kristus a nikto iný. Zároveň však i diabol má tam svoje miesto, takže tento článok je potrebný.

Po celom svete sa túlajú ľudia, ktorí majú na satana rozličné názory.

Jedni ho považujú za zdroj všetkého nešťastia a zla a vinia ho za všetko nepríjemné, čo sa im prihodí.
Ďalší neveria, že existuje ako osoba, a myslia si, že zlo pramení v ľuďoch a diabol je súčasť ľudskej nátury.
Sú i takí, ktorí sa mu veselo poklonia a obdivujú ho.

Je mnoho ľudských prístupov k nemu. Preto sa dnes pokúsim z názorov a poznania dvoch exorcistov, mňa, Martina, ďalších kňazov a ešte niekoľkých laikov pozbierať čo najlepší výťažok pre tento článok.


Diabol je pre mňa niečo, čo proste viem, že existuje. Dovolím si povedať, že ho nevidím všade, ako niektorí, ale sú veci, kde ho badať veľmi jasne. Mnoho o ňom hovorí naše Písmo a na mnoho možno prísť vlastným rozumom.

Istý exorcista vo svojej "vedeckej" práci o diablovi napísal:
,,Najväčšie z víťazstiev, ktoré diabol dosiahol, je to, že presvedčil ľudí, že neexistuje. Že je rozprávkou na dobrú noc."

Čisto kvôli zbrnknutiu na city sa spýtam, naozaj je diabol rozprávkou?
My ľudia sme stále múdrejší a múdrejší, máme stále viac a viac "pomôcok" ku kvalitnejšiemu životu a iných zábaviek.
A stále nie sme šťastnejší. Kľudne môžete povedať, že je v ľudskej prirodzenosti trápiť sa. Avšak tu by som sa spýtal: Kde v ľudskej prirodzenosti sa nachádza zmienka o tom, prečo sa človek bojujúci za dobrú vec rozhodne pre genocídu celého národa a zavrie ho do koncetračných táborov, kde ho postupne masovo vyvražďuje? (By the way, zhodou náhod sa rozhodol vyvraždiť práve Izrael, Jakubov rod, Židovský národ alebo aj Boží vyvolený ľud, ak sa sem-tam niekto dostane k Starému zákonu.)
No a vy na to môžete odpovedať, že sú to konšpiračné teórie a ja chcem rozprávky vidieť všade, kde sa dá.
No a ja sa vrátim k prvému riadku tohto odstavca.
Nekonečný kruh.

Vlastne sa nám tínedžeri režú, ľudia sa meni na čísla v štatistikách, vzťahy s rodičmi sa menia na tabu pred priateľmi, eutanázia sa stala bežným športom a nakoniec, čím viac samovrahov, tým menej samovrahov.

Kto je teda diabol?
(No, odtiaľto to už začína byť pre autora ťažké.)
Je to anjel. Anjeli sú duchovné bytosti s podobnými vlasnosťami ako sú ľudské, len sú oveľa múdrejší, silnejší, fajnovejší... proste sú ako ľudia len znásobene mocní a žijú v duchovnom, nie telesnom svete.

Na stupnici moci od jedna do desať:
Ľudia: 1
Anjeli: 4
Boh: [(17000!)to celé na štyristopäťdesiatu] krát nekonečno

No a z týchto anjelov (je ich kopa. Písmo vraví "tisíce tisícov") sa tretina rozhodla, že kašlú na to a pôjdu si po svojom.
Začalo to tak, že ten najväčší fachman spomedzi ich všetkých, Lucifer (v preklade "Svetlonos" [nosiť - svetlo]) vyhlásil vetu ,,Non serviam!" (nebudem slúžiť). A slúžiť mali ľuďom. Tak to nariadil Boh.

Odvtedy sa diaboll potuluje po zemi a škodí.
(Diabol z gréckeho slova -diabolos- ten, ktorý rozvracia)

V starom zákone bolo o ňom počuť menej ako v novom, hoci má starý dvakrát toľko kníh ako nový.
Prečo? Pretože, ako píše Ján vo svojom Zjavení, "beštia vie, že prehrala a má málo času" (Zjv 12,12).


Vrátim sa k otázke: Kto je teda diabol?
Ako sa zhodnú obrazy Písma s tými, ktorí dostali možnosť diabla spoznať:
,,Diabol je Božia opica." (prvý ho takto opísal Ján)
-chce, aby bol uctievaný ako boh (Zjv 13,4)
-označuje znakom tých, ktorí ho nasledujú (Zjv 16,2)
-značí ich pečaťou vyvolených (Zjv 7,1-8)
-predstiera, že dokáže vstať z mŕtvych (Zjv 13,3)

A vie robiť ešte mnoho iného.
Vie dať moc reči.
Vie dať moc ničiť.
Vie dať všetku pozemskú moc vôbec.

Ale čo je najnebezpečnejšie, povedal mnohokrát istý exorcista, vie i liečiť.

On sa vie veľmi dobre tváriť, že daruje. Že je priateľom, ktorý Vám chce dať všetko dobré, čo dokáže vymyslieť.
A najlepšie zo všetkého sa tvári, že jediné, o čo mu ide, je Vaše šťastie.

Raz som sa tak pousmial nad slovami jednej vešetkyne, ktorá naozaj úspešne povedala pár vecí, ktoré ju spravili slávnou.
,,Odkiaľ to viete, madam? Odkiaľ je vaša moc?" spýtali sa jej.
,,Môj intergalaktický priateľ mi pomáha," odpovedala ona.

Možno to v tomto prípade nebol diabol, to už nikdy nezistím. Ale podobne to znelo, však?

Zacitujem jeho samého od nášho starozákonného proroka Micheáša:
,,Vyjdem a budem lživým duchom v ústach jeho prorokov."

Diabol nie je v pekle. On sa potuluje tu, v našom svete. Sám Ježiš ho nazýva "kniežaťom tohto sveta".

V tom, čo robí, je veľmi dobrý. Najlepší klamár na svete, najinteligentnejší zločinec, najmúdrejší odpadlík a najkrajší pokušiteľ. Má všetky vlastnosti vznešenej bytosti. Predsa je to ešte stále najkrajší spomedzi anjelov.

Avšak proti Bohu si ani neškrtne.
Ako starý zákon na mnohých miestach píše, iba Boh dovolil diablovi existovať a keby ho tu Boh nechce, už dávno diabla zoberie preč.

(Ak sa niekto ide spýtať, prečo ho teda preč nezobral:
Boh Ti dáva na výber, či chceš žiť s ním. Ak by bol Boh jediná možnosť, bola by to sloboda?

V podobenstve: Socialisti to niekedy robievali tak, že ste si mohli voliť z kandidátky ponúknutých poslancov na post šéfa štátu krúžkovaním. Všetci ponúknutí boli z jedného socialistického hnutia, takže ste VŽDY zvolili komunistu. Keby tu diabol nebol, bol by Boh presne niečo takéto.)

Aby som dodal veľmi dôležitý fakt: Za náš hriech nie je zodpovedný diabol, on nám ho len ponúkol, on nás naň nalákal. Avšak vykonali sme ho my v plnom vedomí a svedomí. Nemožno ho obviňovať z našich previnení, minimálne naňho prenášať celú vinu nemožno.

A my sa diabla vôbec nemusíme báť, ak máme Krista.
Keď náš Boh je za nás, kto môže stáť proti nám?

Ako píše evanjelium podľa Marka 5,1- 13 :
Prišli na druhý berh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: ,,Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!" lebo Ježiš mu povedal: ,,Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka!" A spýtal sa ho: ,,Ako sa voláš?" Odpovedal mu: ,,Volám sa pluk, lebo je nás mnoho." A veľmi ho prosil, aby ho nevyháňal z toho kraja.
Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: ,,Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich."
On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.

Diabol má obrovskú moc. Vošiel do človeka a v rukách trhá okovy a reťaze. Predstavte si 2000 svíň. Obrovská kopa stokilových zvierat. V pohodičke to ovládne a hodí z útesu. Celkom sila, nie?

Ale proti Bohu si ani neškrtne. Táto neuveriteľná moc, týchto mnoho diablov naraz, akokoľvek mocných, sa i tak musí pokloniť Ježišovi. A tónom človeka úplne maličkého pred vladárom sveta sa pýta a prosí, či ho tento vladár vôbec niekam pustí. Niekam do svíň. (Svine sú najpotupnejšie, najnečistejšie zvieratá starého zákona. Ako veľmi sa museli ponížiť tieto kniežatá tohto sveta, aby si pýtali i povolenie sa ponížiť ešte viac? Tu je podľa mňa z celého Písma najlepšie vidieť, aký je Boh mocný. Hoci ľudia vo svojej slepote nepoznajú Ježiša, diabli, mocní tohto sveta, ho poznajú na prvý pohľad a hádžu sa pred ním na zem v strachu pred jeho obrovskou mocou.)

Diabol existuje. Diabol je mocný. Veľmi mocný. A cez to všetko sa ho my vôbec nemusíme báť.
Ako raz povedal náš učiteľ: ,,Diabla sa nemusí báť nikto, kto žije sviatostným životom pretože na jeho vstup slúži jedna hlavná brána: hriech."

Kto sa chráni hriechu, kto žije učením Kristovým, ten diabla sa vôbec nemusí báť. Usmívající se

Diabol je niekto, o kom máme vedieť. Ale netreba nad ním uvažovať, netreba s ním komunikovať a už vôbec nie je múdre sa mu klaňať. Diabol je nikto v porovnaní s Bohom. Niekto povie, že diabol mu dokáže dať neuveriteľnú moc a neviem, čo ešte všetko, ale cena je privysoká a Boh i tak dokáže dať nekonečne krát väčšiu moc ako diabol. Diabol je zrnko piesku proti púšti, kvapkou proti oceánu. Atómom proti vesmíru, tmou proti nekonečnému svetlu.
A nakoniec... je maličkým stvorením proti nekonečnému Stvoriteľovi Usmívající se

Môžem na konci napísať aj niečo veľmi pozitívne?
Kráľovstvo už nie je v satanových rukách, je v rukách Krista, ktorý zaň zaplatil svojou vlastnou krvou: ,,Daná mi je všetka moc na zemi i na nebi" (Mt 28,18)

Ako mi napísal jeden človek venovanie na obálku knihy "O satanovi" od exorcistu menom "Ellias Vella",
-s prianím, aby si porozumel, aké nádherné je víťazstvo viery v Pána Ježiša Ti osobne patrí - pravda, že Satan/knieža temnoty/ je porazený a Ty patríš do víťazného vojska.

Môžete sa tešiť, chváliť Pána a ďakovať za to, že sa diabla nemusíme báť Usmívající se
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (216)
Zobrazit starší komentáře

201 generic viagra online mail-order pharmacies generic viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 9:59 | Reagovat

What's up everyone, it’s my first pay a quick visit at this web page, and piece of writing is really fruitful for me, keep up posting these types of content.

202 sildenafil 100mg sildenafil 100mg | E-mail | Web | 12. září 2018 v 21:24 | Reagovat

Hi, I just wanted to say, I disagree. Your point doesn't make any sense.

203 generic viagra prices generic viagra prices | E-mail | Web | 12. září 2018 v 23:31 | Reagovat

Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this sensible article.

204 female viagra pills female viagra pills | E-mail | Web | 13. září 2018 v 19:51 | Reagovat

What's up, all right brother there are sure various blogging sites, but I advise you to use Google’s free blogging services.

205 women viagra women viagra | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:06 | Reagovat

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how regarding unexpected emotions.

206 generic viagra available generic viagra available | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:08 | Reagovat

YouTube includes not simply humorous and humorous video lessons but also it consists of learning related video clips.

207 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 14. září 2018 v 2:39 | Reagovat

This video post is really wonderful, the noise quality and the picture quality of this film post is in fact remarkable.

208 viagra generic viagra generic | E-mail | Web | 14. září 2018 v 5:39 | Reagovat

Oh! Wow its truly a comical and jockey YouTube video posted at this point. thanks for sharing it.

209 viagra 100mg viagra 100mg | E-mail | Web | 15. září 2018 v 3:01 | Reagovat

Hurrah, that’s what I was searching for, what a material! existing here at this blog, thanks admin of this site.

210 viagra for women viagra for women | E-mail | Web | 16. září 2018 v 15:49 | Reagovat

You have to waste less time to seek out your necessary topic on web, as nowadays the searching strategies of search engines are nice. That’s why I fount this piece of writing at this time.

211 red viagra online mail-order pharmacies red viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 16. září 2018 v 19:20 | Reagovat

I every time spent my half an hour to read this website’s content daily along with a cup of coffee.

212 viagra on line viagra on line | E-mail | Web | 16. září 2018 v 19:25 | Reagovat

Hi, okay brother there are obviously several blogging sites, except I recommend you to use Google’s without charge blogging services.

213 viagra natural viagra natural | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:07 | Reagovat

Hi dear, me plus my mother are also watch funny videos except after I done my homework

214 viagra online paypal uk viagra online paypal uk | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:18 | Reagovat

Wow, fastidious YouTube video regarding how to install virtual directory, I completely got it. Thanks keep it up.

215 where to buy viagra where to buy viagra | E-mail | Web | 17. září 2018 v 4:47 | Reagovat

I am John, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is truly pleasant.

216 kamagra kaufen kamagra kaufen | E-mail | Web | 29. ledna 2019 v 15:28 | Reagovat

Many thanks, this website is very practical.
jelly
<a href=http://kamagra-oral-jellies.com/>kamagra jelly</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama