Dogmy a doktríny Cirkvi

13. srpna 2012 v 17:30 | Martin |  Knižnica
Veľmi dobre si uvedomujem, ako strašidelne znejú slová "dogma" či "doktrína". Mnoho ľudí si pod nimi istotne ľahko predstaví stredoveké okovy, ktorými zhýralá Cirkev spútavala svoje ovečky. Ktorými sa snažila zakryť anti-biblické učenie jeho jednoduchým vyhlásením za neomylné a nemenné. Našťastie tento názor, aj keď je istotne v nekatolíckych kruhoch značne populárny a rozšírený, nie je založený na pravde.

Čo sú dogmy, doktríny a ako sa od seba odlišujú? Kto môže ustanoviť dogmy? Kde na to berie právo?Hneď na úvod sa chcem poďakovať bývalému evanjelikovi, dnes významnému katolíckemu apologétovi Stevovi Rayovi zo stránky http://www.catholic-convert.com/, ktorý mi dal povolenie prekladať články z jeho webu - čo sa môže veľmi hodiť, keďže na niektoré veci jednoducho treba odborníka. (Dnes, 13.8, zomrel Stevov otec, ak máte čas a ste veriaci, prosím vás, pomodlite sa za neho a jeho rodinu, aby tieto ťažké časy znášali v Kristovej milosti. Vďaka.)

Asi by sme si mali ujasniť odkiaľ slovo "dogma" pochádza. Ak ste si naozaj mysleli, že sa prvý krát objavilo v stredoveku a že ranná Cirkev o ňom nemala ani poňatia, mýlili ste sa. V skutočnosti sa len v samotnom Novom Zákone slovo "dogma" objavuje 5 krát.

Steve Ray vysvetľuje: "DOGMA pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená dekrét či rozhodnutie. V skutočnosti je 5-krát použité v Novom Zákone. Je použité pri dekréte od cisára Augusta a pri obradoch z Mojžišovho Zákona. Taktiež je použité na opísanie vyhlášok Jeruzalemského koncilu v roku 49 nl. o ktorom je napísané v 15. kapitole Skutkov.

V rannej Cirkvi bola kríza. Apoštoli a starší (kňazi) sa zišli v Jeruzaleme na kocile (porade). Duch Svätý pracoval spolu s Koncilom pri rozhodovaní. V Skutkoch 15:28 sa píše, "Lebo Duch Svätý a my sme usúdili,…" Rozhodnutie zapísali do listu (ako do encykliky) a rozoslali ho do všetkých cirkví, vrátané tých, čo založil svatý Pavol. Bolo záväzné pre všetkých.

Jeruzalemský Koncil bol prototypom všetkých budúcich cirkevných koncilov, posledný z nich bol Vatikán II. Tento list je spomínaný aj v Skutkoch 16:4, kde je pri ňom použité slovo DOGMA. Toto sa tam píše:

'Ako chodili po mestách [Pavol, Silas a Timotej], odovzdávali im učenie [dogmy], ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme aby ho zachovávali.'"

Najpresnejšieho významu slova "dogma" sa nám dostane priamo z Katechizmu katolíckej cirkvi a to v §88-89:

"Učiteľský úrad Cirkvi naplno používa autoritu, ktorú dostal od Krista, keď definuje dogmy, čiže keď spôsobom, ktorý zaväzuje kresťanský ľud k neodvolateľnému súhlasu viery, predkladá pravdy obsiahnuté v Božom zjavení alebo keď definitívnym spôsobom predkladá pravdy, ktoré s nimi nevyhnutne súvisia.
Medzi naším duchovným životom a dogmami jestvuje organická spojitosť. Dogmy sú svetlá na ceste našej viery. Osvetľujú túto cestu a robia ju bezpečnou. A naopak, ak je náš život správny, náš rozum a naše srdce budú otvorené na prijímanie svetla dogiem viery."

Dogmy nie sú niečo, čo si katolícka Cirkev môže kedykoľvek vymyslieť a pridať do "depositum fidei", do pokladu viery. Sú to "pravdy", ktoré "kolujú v krvi veriacich" - spojitosť s týmto môžeme nájsť vo Východnej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa po odtrhnutí od Rímskeho biskupa sústreďuje jedine na spoločného ducha veriacich a za pravdy považuje len veci, ktoré sú overené priamo životom vo viere. Podobné pojatie je aj v katolíckej Cirkvi:

""Spoločenstvo veriacich ako celok… sa nemôže mýliť vo viere a túto svoju osobitú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorý je v celom ľude, keď 'od biskupov až po posledných veriacich laikov' vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov."
"Týmto zmyslom pre vieru, ktorý vzbudzuje a udržuje Duch pravdy, Boží ľud pod vedením posvätného Učiteľského úradu… sa neochvejne pridŕža viery ,raz navždy odovzdanej svätým', hlbšie do nej preniká správnym úsudkom a plnšie ju uvádza do života."" (KKC §92-93)

Už z Písma si môžeme všimnúť, že aj napriek tomu, že sa vo svete šírili nepravdy o Kristovom a apoštolskom učení, po zvolaní Koncilu (ktorému dohliadal sv. Peter); nikto nepochyboval o tom, že rozhodnutie tohoto Koncilu je neomylne podopreté Duchom pravdy. Teda Učiteľský úrad (Magistérium) Cirkvi neslúži na kontrolovanie ľudí, ale na uvádzanie ľudí naspäť do apoštolského učenia odovzdaného celej Cirkvi vo forme Písma a Tradície.

Kto môže dogmu zaviesť? Pápež alebo Ekumenický koncil.
Ekumenický koncil, teda koncil biskupov (ako nástupcov apoštolov), ktorý oficiálne potvrdil, či aspoň uznal pápež (ako nástupca sv. Petra). Zase si môžeme všimnuť ako hlboko je katolícka viera zakorenená v dôvere v pápeža ako nielen nástupcu sv. Petra, ale najvyššieho predstaveného všetkých veriacich katolíckej Cirkvi.

Kde túto dôveru berieme? Odpoveď je jednoduchá - v Ježišovi Kristovi. Či to nekatolícke denominácie priznajú alebo nie, všetko učenie katolíckej Cirkvi priamo vychádza z autority Ježiša Krista, ktorý Petrovi odovzdal kľúče od svojho kráľovstva: "Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." (Mt 16:19) Teda aj keď za istých (verte mi, veľmi ale veľmi obmedzených) okolností platí dogma o neomylnosť pápeža; nijako nevychádza z pápežových schopností, dokonca ani nie zo schopností či autority sv. Petra. Ale zase raz z autority Krista. Steve Ray opisuje túto dogmu takto:

"Pamätajte, Peter ukázal svoju omylnosť a slabosť keď sa pokúsil chodiť po vode, ale ponoril sa. No nezabúdajte, Ježiš je tým, kto robí Petra neomylným. Ježiš sa načiahol dole a chytil Petra za ruku a s Ježišovou pomocou, Peter chodil po vode - celú cestu naspäť do lodi. Bol to Ježiš, kto dal Petrovi schopnosť chodiť po vode. A je to Ježiš, kto dáva Cirkvi, cez kňazov a Pápeža, dar neomylnosti, aby viedli a učili Cirkev - v rámci neomylnosti."

Na záver len načrtnem čo je doktrína. Doslovne - učenie Cirkvi. Rozdiel medzi dogmou a doktrínou je ten, že aj napriek tomu, že Cirkev doktríny oficálne vyučuje, zatiaľ nevyužila práva a autoritu svojeho Magistéria (Učiteľského úradu), ktorá jej bola daná Kristom, aby tieto učenia potvrdila a zaradila medzi neomylné pravdy viery. (Mnohé dogmy boli v počiatkoch len doktrínami, ktoré sa po pochybnostiach medzi veriacimi a po šírení chybných učení zaviedli medzi dogmy - pre ochranu viery a veriacich.)

Slovami Steva Raya: "Takže, všetky tieto slová ukazujú na výnimočné dary od Boha - dary, ktoré pomáhajú Kresťanom poznať pravdu, byť si istými svojou vierou a vyhnúť sa chybám. Tí, ktorá sa držia mojej bývalej evanjelickej tradície, by urobili dobre, keby pochopili a prijali tieto termíny a Cirkev, ktorá ich používa."
______________________________________________________________________
Zdroje:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama