Abortívne metódy a antikoncepcia

5. srpna 2012 v 15:30 | Martin a Patrik |  Kancelária
Hneď na úvod sa priznám, že sú to dve veľmi ťažké témy a zaslúžili by si oveľa odbornejšie spracovanie, než som schopný poskytnúť. Nebudem sa teda snažiť akokoľvek kvalifikovať abortívne prostriedy ani antikoncepciu ako "dobré" či "zlé", pokúsim sa len ponúknuť môj vlastný názor na vec spolu s vysvetlením a podložením prístupu katolíckej cirkvi.

(Túto tému ste si vyžiadali, boli by sme radi, ak by ste si vypýtali ďalšie, môžete aj v komentári pod týmto článkom)Potraty a iné abortívne metódy

V otázke potratov existujú prakticky dva hlavné tábory. Pro-choice a pro-life. Obidve tieto stanoviská sú podložené racionálnymi argumentmi v ich prospech a obidve sa snažia o vyjadrenie podpory voči ľuďom a základným ľudským právam.
Pro-choice tábor obhajuje práva ženy, ktorá je tehotná za nepriaznivých okolností a kvôli takýmto okolnostiam je nútená pristúpiť k potratu. Často používa príklady znásilnených žien, či žien, ktorých plody sú postihnuté rôznymi genetickými poruchami. Snaží sa apelovať na to, že tehotenstvo a následné vychovávanie dieťaťa by mohlo vyústiť nielen do značného zhoršenia životných podmienok matky, ale aj samotného dieťaťa. Preto by mala mať každá žena právo na ukončenie takéhoto tehotenstva.
Pro-life tábor sa na druhej strane zameriava na základné právo každej ľudskej bytosti na život. Stojí si za tým, že ľudská bytosť sa ľudskou bytosťou nestáva v akomsi zmerateľnom okamžiku v celkovej dĺžke jej života, ale na samotnom absolútnom počatku, kedy pohlavné bunky splynú do jedného celku - v okamihu počatia. Argumentuje taktiež tým, že nie je v kompetencii akejkoľvek inej ľudskej bytosti, či už matky alebo lekárov, požadovať ukončenie života takéhoto plodu - ide teda o akýsi druh útlaku slabšej bytosti, ktorá v danej chvíli nemôže svoj živoz sama brániť. Ďalšími argumentami je napríklad morálny nátlak na lekárov, ktorí sú nútení potraty vokonávať proti svojmu presvedčeniu.

Katolícka cirkev sa voči potratom správa jednoznačne odmietavo - pridáva sa teda k mnohým ďalším kresťanským cirkvám (ale aj ateistickým, agnostickým a iným organizáciám) k táboru pro-life. Váži si život a jeho základnú hodnotu ako pôvod všetkého dobrého, v prírode a zároveň pred Bohom. Podľa učenia cirkvi má každý život svoj vlastný, osobitný význam a jeho ochrana patrí medzi veľmi dôležité, základné kamene ľudskej spoločnosti.
Výrokom Josepha Ratzingera, pápeža Beneditka XVI:
"Vo svete, kde sa človek musí stále viacej a viacej učiť uznávať a rešpektovať svojich bratov, si Cirkev želá prispieť k službe ľudskému spolčoenstvu, zatiaľčo vytyčuje vzťah, ktorý spája každého človeka s Bohom, so Stvoriteľom všetkého života a zdrojom neodnateľnej dôstojnosti každej bytosti, od počatia po prirodzený koniec života."
Slovami z Písma:
"Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil." Jer 1,5

Chcem len dodať, že potraty považujem za manifestáciu úpadku spoločnosti, ktorá sa snaži v čo najväčšej miere zbaviť zodpovednosti za svoje činy, pričom sa silou mocou odmieta vzdať potešenia a slasti. Legalizáciou a pro-choice hnutiami len vyhlasujeme, že je to v poriadku ak mladé ženy, ktoré nie sú dostatočne zabezpečené na to, aby dokázali vychovávať deti, budú naďalej udržiavať milostné vzťahy (v tom horšom prípade s viacerými partnermi bez akéhokoľvek iného kontaktu) a ak náhodou príde k tehotenstvu, môžu sa bezpečne zbaviť "neželanej záťaže" a pokračovať vo svojom veľmi zábavnom a telesne uspokojujúcom životnom štýle.
Prípadne vyhlasujeme, že telesne a mentálne postihnutí jedinci sú menejcenní a ukočenie ich života, prípadne odobratie im možnosti na život, je úplne v poriadku.
Prípadne, ak ide o znásilnenie, je lepšie ženu zbaviť nechceného dieťaťa, ako podrobiť ju psychologickej liečbe, ktorá by v konečnom dôsledku mohla zachárniť dva životy a ochrániť ju pred hrozbou toho, že v budúcnosti už nebude schopná mať deti.
Jeden jediný prípad, kedy Cirkev toleruje neprirodzenú smrť dieťaťa (vzhľadom na morálnu zodpovednosť voči rodičom a lekárom) je, ak samotná matka je v ohrození života a jeho nechcená smrť môže byť súčasťou liečebného procesu. Tento prípad je však veľmi zložitý a komplexný.


Antikoncepcia


Cirkev odmieta antikoncepciu z viacerých dôvodov. Jedným z nich je obava o zníženie sexu na úroveň pôžitku, na akúsi zábavku na skrátenie dlhých zimných večerov. Ako všetko v tomto živote, považuje Cirkev aj sex za dar od Boha, ktorý sa má pre partnerov v manželskom zväzku stať telesným, ale aj duševným spojením a vyvrcholením ich vzťahu.
Práve preto Cirkev silou-mocou bojujje proti sexuálnemu turizmu, ktorý sa práve za podpory umelej antikoncepcie začína rozširovať vo svete. Stále mladší a mladší ľudia, ktorý mentálne nie sú pripravený na začatie aktívneho sexuálneho života (aj keď fyzicky áno), ho veľmi skoro začínajú a to vďaka antikoncepcii, ktorá ich chráni od nechcenej zodpovednosti za svoje činy. Aj tu by som chcel vytýčiť do očí bijúce odmietanie zodpovednosti, ktoré sa bude istote v budúcnosti odzrkadľovať vo viacerých sférach našej spoločnosti.

Na druhej strane, ak manželský pár už nie je schopný zabezpečiť ďalšie deti, ale nechce ani ukončiť svoj sexuálny život, existujú aj takzvané "priorodzené antikoncepcie", voči ktorým sa Cirkev nijak nevyhradzuje.

Treba pripomenúť, že mnohé antikoncepčné prostriedky sú už zároveň abortívnymi prostriedkami a teda spadajú medzi potraty (tzv. "tabletka po"). Práve toto je jedna z najzávažnejších argumentácií, ktorými sa Cirkev vyhradzuje voči antikoncepcii.

Ak ide o ochranu pred AIDS v krajiných tretieho sveta, je taktiež nutné vytýčiť, že sexálna abstinencia sa preukázala ako oveľa účinnejšia v boji s pohlavne prenosnými chorobami, než antikoncepčné prostriedky. Ide skôr o problém promiskuity a častého striedania sexuálnych partnerov a práve tento problém by sa mal v prvom rade riešiť.

Zatiaľ by to bolo všetko, k otázkam sa vyjadrím v komentároch, tiež by nás potešili nejaké tipy na články, ktoré by ste od nás chceli.


Nakoľko Martin mi dovolil pripojiť sa k tomuto článku, ktorý je pôvodne jeho, odtiaľto napíše ešte kúsok aj Patrik.

Ako povedal pápež Wojtyla vo svojom diele "Teológia tela", sexualita je veľký dar. Avšak nemožno ho zneužívať spôsobom, ktorý mu odoberá z hodnoty a mení ho na samozrejmosť alebo sprostú samopaš.

Martin už povedal všetky vedecké argumenty, ktoré poznám, a na tých pár zvyšných detailoch mi naozaj nezáleží, preto ja len zo svojej retrospektívy doplním, čo ľudia nechcú brať do úvahy.

Tak ako všetok tovar, i antikoncepcia je na trhu pre kohoľkovek, naozaj nezáleží na veku, a kto je šikovný, zadováži si ju i v jedenástich. V celosvetovom merítku je jasné, že stále mladší a mladší tínedžeri sa rozhodujú "vyskúšať", čo to dá. Toto je prvý z evidentne nesprávnych dopadov masového predaja antikoncepcie. Mladí ľudia, možno povedať, že až deti, "skúšajú nové veci" bez toho, aby pocítili čo i len trošku zodpovednosti za svoje činy. Všetky okoloidúce komplikácie sa dajú vyriešiť nejakým zo spomínaných spôsobov.

Ako hovorí pro-life, človek je plnohodnotne človek od počatia až po smrť, čiže akékoľvek zrušenie tehotenstva je v podstate vražda. Neznášam, keď to ľudia pomenúvajú, interupcia (interrupt - prerušiť → prerušenie tehotenstva), keď ono to nie je prerušenie, ale ukončenie. Nikto si po troch mesiacoch a následnom potrate nemôže povedať, že odteraz pokračujem.

A nakoniec Vám pridám zo série mojich trápnych podobenstiev pre deti.
Keď mi niekedy dávno jeden kňaz vysvetľoval, prečo je sexualita takáto... delikátna záležitosť, spýtal som sa ho:
,,Prečo Boh nechce, aby sme v partnerských životoch spolu spávali? Nemal by správny rodič chcieť, aby sme boli šťastní?"

On mi odpovedal:
,,Rodič chce, aby si bol šťastný, ale nedá Ti do ruky zapaľovač v piatich rokoch, aj keby ti to urobilo radosť. Akúkoľvek radosť by ti urobila guľovnica, rodič ti ju nedá, aby si si neublížil."

Vtedy som potreboval podobenstvá, lebo som bol ešte celkom málo vyspelý, ale dnes to už môžem povedať narovinu. Sexualita je skvelá vec, obrovský dar, veľmi príjemný dar od Boha a cirkev ju nazýva "najväčším priblížením sa k láske Božej". Avšak plytvať ňou je rovnaké ako odkrajovať z jej hodnoty.

Vianočný darček dostanete na Vianoce. Prečo by ste ho mali chcieť v júli, keď Vianoce sú v decembri?
A navyše... Vám by sa páčilo, keby dostanete darček, ktorý už bol rozbalený niekým iným pred Vami? Pretože sexualita je najväčší dar, ktorý môže dať jeden človek inému. Nie je to hotel room na prenájom.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Loivissa Loivissa | Web | 5. srpna 2012 v 20:20 | Reagovat

Potraty... vec, za ktorú by som zabíjala. Nerozumiem, ako niekto môže zabiť dieťa. Nevidím rozdiel v potrate resp. interrupcií a v tom, keď žena porodí svoje dieťa a následne ho zadusí holými rukami. Tvoje úvahy nad interrupciou ako "prerušením tehotenstva" ma pobavili. Naozaj, ja by som to nazývala "horšie než vražda", možno by to niekomu potom troška doplo. To "prerušenie tehotenstva" je mnohokrát aj: "odteraz definitívne nedonosíš dieťa, krávo". Sláva sv. Giane, mala by byť príkladom dnešným ženám :)
Dalej... sex. Antikoncepcia. Fajn. Myslím si, že ľudia, ktorí sa rozhodli "rozbaliť svoje darčeky" až po svatbe sú... úžasní odvážlivci. Je to krásna myšlienka.
Avšak nevidím nič zlé na tom, ked žena/dievča užíva antikoncepciu, má svojho stáleho partnera, ktorého miluje a zároveň s ním ak sexuálne žije. Spomínate tu sexturizmus, promiskuitu, nymfomanov a bla bla bla, ale existuje aj táto kategória, cirkvou nepodporovaná, čomu moc nerozumiem. Lebo keď človek niekoho skutočne miluje, tak ho skôr či neskôr rozbalí a nie vždy to býva po svadbe. Fajn, Biblia píše to čo píše, ale tak katolícka cirkev vo väčšine Bibliu ignoruje, nie je tak? :D Ach, a to je asi tak všetko, čo som k tomu povedať :)

2 Martin Martin | 5. srpna 2012 v 20:49 | Reagovat

Pravda, ak ide o dlhodobý vzťah s jedným partnerom, pričom sa partneri úprimne milujú - je tu sobáš. Viem, že to bude znieť dosť fatalisticky, ale pointa je v tom, že ak dvaja vyspelí partneri chcú začať sexuálne žiť, mali by si byť najprv istí, že chcú spolu vytrvať až do konca života. A ak sú ochotní toto rozhodnutie oficiálne potvrdiť, vtedy im so začatím sexuálneho života už nič nebráni.

V prípade že "to rozbalia" ešte pred svadbou sa dá podotknúť to, že pripúšťajú možnosť toho, že sa časom rozídu. Láska nie je na 5 minút, 5 mesiacov ani na 5 rokov, ale na celý život. Láska je najdôležitejšia hodnota v kresťanstve a ako s takou s ňou aj narábame. A to ani nehovorím o tom, koľko párov by oľutovalo svoje rozhodnutie nepočkať, ak by sa nakoniec rozišli.

Uvedomujem si, že hodnota manželstva v dnešnej spoločnosti z viacerých dôvodov klesá, ale to neznižuje jej naozajstnú hodnotu v očiach Boha.

A ako už spomínal Patrik, to, že svoje telo darujeme desiatim ľuďom (či viacerým) za sebou, že budeme náš "darček" rozbaľovať a zabaľovať, znižuje nielen hodnotu nás ale aj našich vzťahov.

(K tomu, že katolícka Cirkev ignoruje Bibliu si ak-tak prosím aspoň jeden príklad, dovtedy to považujem za nepravdivý výrok.)

3 Hortensia Hortensia | 6. srpna 2012 v 8:21 | Reagovat

A Ja si dovolím tvrdiť opak- že práve cirkev sex v neuveriteľnej miere precenuje, pripisuje ciremu senzualizmu hodnotu "priblíženie sa k Bohu". Navrhnúť metódu nepohodlných dni je pokrytecke, ženy ktoré sa na to dajú zrejme nemajú veľa v hlave,  vzhľadom na spoľahlivosť tejto metódy.
A by the way otázka interrupcie a antikoncepcie sa v Biblii vôbec nespomína, cirkev v tejto záležitosti len prevzala židovské zvyklosti.
Tak to je krásne pokrytecke :-P - teším sa, Boh vidí moju hodnotu na základe to ako často mám, okrem iného, sex. No pokiaľ je ten sex posvätnej obratom, môžem byť aj stihomamom ( narážka).

4 Martin Martin | 6. srpna 2012 v 10:34 | Reagovat

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/02/070221065200.htm (k neplodným dňom)

Vzhľadom na to, že kresťanstvo prebralo zo židovstva okrem iného Starý zákon, vzhľadom na to, že kresťanstvo sa vo svojich prvopočiatkoch pokladalo za židovskú sektu a vzhľadom na to, že jeho zakladatelia, vrátane Ježiša, Petra a Pavla boli židia... nevidím pokrytectvo v tom, že zo židovstva, svojho "staršieho súrodenca" medzi Abrahamickými náboženstvami, prebralo množstvo učenia, vrátane antikoncepcie a interrupcií. (Keďže ich zároveň preberajú v kontexte s Ježišovým učením.)

Btw, vzhľadom na to, že interrupcia a abortívne antikoncepčné metódy spadajú do kategórie "Nezabiješ", postoj Cirkvi je aj biblicky odvodený.

Pravdupovediac, netuším od čoho odvodzuje Boh našu "hodnotu", netuším ani, či vôbec nejakú "hodnotu" odvodzuje. Ale viem, že postoj dnešnej spoločnosti obracia tabu vytvorené okolo sexu hore nohami a z nezdravého mystifikovania a ututlávania sa sex stáva metlou ľudstva. Ani jeden prípad neprinesie moc dobrého (akurát tá druhá varianta je lákavejšia).

5 Patrik Patrik | Web | 6. srpna 2012 v 14:13 | Reagovat

ja by som rád povedal, že podľa plodných a neplodných dní sa dá fungovať, čo viem zo svedectva mojich priateľov. majú tri deti a okolo 20 rokov fungujú len na tomto princípe.

sex preceňuje? vôbec by som nepovedal. už len to, že je na ňom závislých 99% ľudí aj mimo reprodukcie ukazuje, že ten sex asi fakt má niečo do seba... a nie je to "ako často" a nezdá sa mi, že by to ktorýkoľvek z nás niekde napísal

6 Emka Emka | 6. srpna 2012 v 23:54 | Reagovat

Congrat Lenny, ja by som boal rada poevdala, že ženy mávajú občas session s gynekologičkou, ktorá Ti povie, že mala už zopár pacientok, ktorým to napriek správnemu výpočtu nevyšlo a otehotneli. Myslím, že toto je čisto mužský a kresťanský prístup k tejto problematike. Že to u jednej ženy funguje neznamená, že bude aj u druhej. Mávaš pravidelnú menštruáciu, Patrik?
99% závislých? To je trochu choro subjektívny point of view. Chcela by som ukázať tých 99% percent...
Ale ani v Pentateuchu nie je o potratoch nič, chem tým povedať, že prebrali spoločenský mrav, nie náboženský.

Ad Martin, neplodné dni nie sú spoľahlivé, choďte sa opýtať gynekológov chlapci, aby ste sa stretli s ľuďmi z praxe, čo Vám povedia. Ľutujem dievča, ktoré kresťanský partner dovedie k tomuto nápadu... Martin nenarušili Ti tampóny panenskú blanu? Tak to vyzerá, keď masculinizované kresťanstvo hovorí do otázok budúcich matiek...

7 Martin Martin | 7. srpna 2012 v 9:02 | Reagovat

Samozrejme, že to nefunguje vždy, ale vždy nefungujú ani iné druhy antikoncepcie.
99% bolo povedané obrazne.
Nehovorím, že v Pentateuchu alebo v Tóre alebo v celom Tanakhu alebo kdekoľvek je vyslovene hovorené o potratoch. Ako som spomenul, spadá to pod nezabiješ a niektoré oné verše (ako napr. Jeremiáš v článku).

Prečítala si si ten článok v mojom predchádzajúcom komentári? Táto metóda je omnoho komplikovanejšia, ale jednoznačne neabortívna a ak sa správne používa, tak je rovnako efektívna ako hormonálna antikoncepcia. To že sa nemôžeš pomýliť vo výpočtoch je v takto dôležitej veci jednoznačné.

8 Emka Emka | 7. srpna 2012 v 20:14 | Reagovat

To, že to spadá do nezabiješ je interpretácia cirkvy, ktorá považuje splnynutie spermie a vajíčka za ľudského jedinca. Podložené to vedecky nemá, je to čisto názor neskorších predstaviteľov cirkvy, že za z toho stala dogma.

:-DDD
Isteže som si to pozrela, ale tie štatistiky sú zrejem také dobré, že je málo hhusí, ktorých sa tým riadi.  Z dovolením, ide o vnútorné fungovanie maternice, a nie každej žene sa to hýbe presne podľa výpočtu, rovnako ako brufén nezaberie u každého do 15 minút. ;) Tu nejde o výpočet, ale o to, že Tvoej telo funguje nezávisle na počítaní...

9 Martin Martin | 8. srpna 2012 v 11:27 | Reagovat

Vedecky nie je podložená zatiaľ žiadna doba v rámci vývinu ľudskej bytosti, kedy sa táto stáva ľudskou bytosťou. To je vo veľkej miere filozofická otázka. A keďže materializmus zatiaľ veľmi pokrivkáva v snahe vysvetliť všetky funkcie vedomia a "ja" ľudských bytosti, je asi jediným oporným bodom v tejto otázke samotné splynutie pohlavných buniek. (Toto používajú aj ateistické a agnostické pro-life organizácie.)

Ema, v poriadku, nie som gynekológ a nerád by som zachádzal do diskusií, kedy všetky moje informácie budú pochádzať z externých zdrojov, ktoré ty tak či tak posúdiš ako nedôveryhodné štatistiky. Nemôžeš ale poprieť, že akékoľvek formy "prirodzenej antikoncepcie" aj napriek svojej nižšej efektívnosti za určitých podmienok; vôbec neprinášajú akékoľvek bočné účinky alebo nepríjemnosti, zdravotné problémy, na rozdiel od hormonálnej antikoncepcie.
A ešte k tomu, že telo funguje nezávisle, samozrejme. Tieto metódy ale nie sú univerzálne, každá musí byť nastavená podľa fyziológie jednotlivca a s tým vie pomôcť len doktor.

10 Emka Emka | 8. srpna 2012 v 19:55 | Reagovat

Martin, to sa fakt divým, lebo práve kresťanstvo (v rámci menšiny svetových náboženstiev) stavia osobu JA na prvé miesto. JA, osoba Emky K. sa po smrti premiestni kamsi a budú sa s ňoud iať určité veci. Práve cirkev Ja uznáva absolútne, ponímanie svojej vlastnej osoby má absolútnu platnosť na každej úrovni dchovna vo vašom náboženstve. Prečo sa teda cirkve mieša do vedou nepreskúmaných filozofických a navyše veĺmi intímnych tém a pokaldá dogmy, aby ich rozhodlo?

Keď už ste pri tom "celým svetom hýbúcom senzualizme", neznie to práve najvzrušújucejšie mať chuť na sex počas PMT. ;-) Nehovorím za všetkých...
Každopádne to nie je o počítaní, môžeš si to vypočítať skvele, ale ak ti to bude prirodzene meškať, (a každá žena vieš, že občas to ovplyvní kde čo, vrátane teploty vonku,) si v peknom hajzli.

11 Martin Martin | 9. srpna 2012 v 10:23 | Reagovat

Lebo toto "Ja" rešpektuje od samotného začiatku života pri splynutí pohlavných buniek.

Zase raz, nie som gynekológ, môžem len povedať že takáto možnosť existuje ako alternatíva pre kresťanské páry, ktoré rešpektujú učenie cirkvi a odmietajú používať umele antikoncepčné prostriedky. To je celé.

12 Emka Emka | 9. srpna 2012 v 14:35 | Reagovat

Ja len... spociatku to vyzeralo, ze sa proti "ja" vyhradzujes.

Iste, to je cele. Ja vsak narazam na to ake je pokrytecke odporucat im nieco take a predstierat, ze je to rovnocenna alternativa ostatnym druhom antikoncepcie. V podstate nevidim vacsiu prekazku v tom, aby kredtania tak doporucovali aj prerusovanu suloz ( hoc biem ako zareagujes, Martin). A ta je este omnoho riskantnejsia ako neplodne dni.

By the way skoda, ze citam len odozvy z jednej stramy - tie druhy ba ma zaujimali ovela viac... :-|

13 Martin Martin | 9. srpna 2012 v 15:18 | Reagovat

Potom sa ospravedlňujem, musel som sa zle vyjadriť.

Vieš ako zareagujem :D Tak radšej ani nereagujem. Len chcem ujasniť, že pre kresťanov je takýto druh antikoncepcie nielen rovnocenný, ale aj nadradený - nie čo do efektívnosti, ale do morálnej prijateľnosti.

Odozvy od Paťa? Tak ako, to ja už mám tak vo zvyku, reagovať do komentárov.

14 Zuzana Zuzana | 24. listopadu 2013 v 12:36 | Reagovat

Najlepsie je ze uz sa vobec netreba zatzovat hormonalnymi antikoncepciami petoze sa to da aj meranim teploty pravdaze z teplomerom to nieje 100 percentne ale nato sa vymyslel zas cyclo test

15 Pavol Lucia Pavol Lucia | E-mail | Web | 23. června 2017 v 18:32 | Reagovat

Po niekoľkých rokoch, keď som sa snažila otehotnieť, som tehotná pred osem (8) týždňami, rád by som zdieľať šťastné správy ostatným, tým, ktorí hľadajú otehotnieť prirodzeným spôsobom. Ak sa snažíte otehotnieť, ale stále sa nedostanete Tehotná, kontaktujte dr zomba prostredníctvom: drzombaherbalspecialist@gmail.com vám pomôže otehotnieť prirodzeným spôsobom pomocou prirodzeného koreňa a bylín. Aby ste tehotná po stretnutí s mužom. Dávam plnú záruku jeho liečby. Kontaktujte ho prostredníctvom: drzombaherbalspecialist@gmail.com alebo čo ho informuje o: +2349069796448 pre viac informácií o jeho práci.a byť šťastný ešte raz, tak ako som teraz. Môžete túto stránku využiť aj na adresu https://form.myjotform.com/71719070428558

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama