Srdcom, dušou i mysľou

1. července 2012 v 7:00 | Martin |  Kancelária
"Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!" (Mt 22:37)

Ježiš zhŕňa všetky požiadavky Boha voči človeku do tejto vety. Ukazuje nám to, na čom Bohu naozaj najviac zo všetkého záleži - na láske. Môžem sa hrdo pýšiť tým, aký som dobrý a ukážkový kresťan, môžem dávať každú nedeľu obrovské milodary a spievať v spevokole alebo čítať čítania... ale ak Boha nemilujem, ak mi na ňom naozaj hlboko nezáleží, moje činy sú prázdne. Prečo ich robiť? Prečo počúvať jeho prikázania? Kvôli tradícii? Lebo to pán farár povedal? Aby babka nenadávala? Čokoľvek z toho, čo robím, dokonca aj tento blog, pochádza práve z lásky, ktorú mám k Bohu. Všetko v našich životoch sa točí okolo lásky, láska je základným pilierom každého vzťahu. A práve povolanie k láske je najvyšším prikázaním kresťanstva.Vzťahy treba rozvíjať a podporovať. Ak si nájdeme partnera, neskončíme tým, že si na facebooku odklikneme zmenu statusu. Stretávame sa, rozprávame sa, snažíme sa stráviť kus času spolu. A takisto je to i s Bohom. Kolónka "kresťan" neznamená koniec našej viery. Musíme pochopiť, že Boh presahuje náboženstvo, že od nás nežiada hodinu každý týždeň, prespatú v kostolnej lavici. Že mu nestačí pár minút pred spánkom. Boh chce nás, chce žiť v láskyplnom a plnohodnotnom vzťahu. Boh nie je Pánom len nad našim náboženským životom, ale ak to s ním myslíme naozaj úprimne, mal by byť Pánom celého nášho života. Mali by sme žiť v jeho milosti, z jeho milosti, pre jeho milosť. Obracať sa k nemu ako milovanému Otcovi, rozprávať sa s ním o každodenných problémoch, ďakovať za každý jeden dar.

Z Písma nám môže byť idolom sv. Pavol, ktorý hovorí:
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. (Gt 2:20)

Nebojme sa stratiť kus času z našich hektických, vystresovaných životov, aby sme v úcte a pokore pokľakli pred našim starostlivým Otcom. Môže nám to pomôcť oveľa viac, než nekonečné riešenie problémov a strachovanie o budúcnosť. Prípadne pre tých, ktorí trpia nespavosťou: Predtým než začnete počítať ovce, skúste sa porozprávať s Pastierom.

Modlitba
Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! (Ef 6,18)
Čas, kedy skloníme hlavu pred Bohom na nebesiach a obraciame sa k nemu s každodennými starosťami či radosťami. Ďakujeme, prosíme, chválime. Rôznymi spôsobmi, niekedy na príhovor svätých, či Bohorodičky; niekedy v spoločenstve našej rodiny, priateľov; ale aj pri liturgii alebo sami, doma, v tichosti za zatvorenými dverami. Spôsobov je veľa, ale princíp zostáva - priblíženie sa Bohu, vstúpenie do blízkeho kontaktu s Ním.
Tajomné a krásne zahrnutie do jeho posvätného bytia - modlitba k Otcovi, so Synom, v Duchu Svätom. Zapojenie do dynamického vzťahu v hĺbke nepochopiteľnej podstaty nášho Stvoriteľa. Pozemské priblíženie ku zmyslu nášho bytia. Jednota s Pánom.
Úprimná, hlboká modlitba nás môže posunúť oveľa ďalej, než dlhé štúdium teológie, z vlastnej skúsenosti viem, že keď sa nachádzam v kríze viery, iba modlitba ma môže vyslobodiť. Nech sa akokoľvek snažím študovať, zisťovať, chápať, nič nie je dosť. Stojíme pred niekym priveľkým, než aby sme Ho obsiahli našim rozumom a pravidlami logiky. V pokore sa skloniť a držať sa Ho, v dobrom aj zlom. Zostávať v modlitbe a nepúšťať sa vernosti a viery. On má odpovede a ak o ne prosíme, dá nám ich, ako každý otec, aj náš večný, nebeský Otecko nás chce naučiť ako žiť.
Nesmieme ho zasypať našimi prosbami a čakať, že nám ich splní ako akýsi Dedo Mráz. Niekedy stačí v bázni a pokoji ticha čakať, kým nám v správny čas zjaví svoju vôľu. Modliť sa napríklad tak, ako nás naučil Ježiš - Otče náš; a milovať ho.

Spev
Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváľte ho a velebte jeho meno. (Ž 100:4)
Ak by som modlitbu nazval prejavom lásky k Bohu dušou, tak spev by som nazval prejavom srdca. Texty, ktoré sú mnohokrát za pomoci darov Ducha spísané, aby vyvolávali určité emócie a spomienky na určité situácie, v nás prebúdzajú intuitívne hľadanie Pána. Prebúdzajú v nás Ducha Svätého, ktorý buduje chrám viery v našich srdciach. Absolútne ponorenie do chvál skrz spev a hudbu je veľmi dôležité pre emotívnych ľudí, ktorý tu nachádzajú istotu a pokoj. Taktiež z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že nikdy som sa natoľko neponoril do chvály, ako v momente krásnej piesne, kedy sú moje myšlienky a starosti odplavené Duchom, kedy nie je nijak inej veci na svete dôležitejšej, než vyzanie mojich úprimných citov k Bohu. Vtedy som len ja a On, vtedy som v stave jednoty a pochopenia. Niet žiadnych neistôt a niet žiadnych pochybností.
Ale Duch Svätý nie je žiadna bezmyšlienkovitá sila, je osoba, ktorá chápe naše potreby a dopraje nám svoju prítomnosť len vtedy, keď ju naozaj potrebujeme. Nezahŕňa nás milosťou len pre milosť. Nedáva nám dary, keď potrebujeme striedmosť a ticho. Taktiež nie je len výmyslom našich tiel, keďže (priveľa krát) neprichádza na vyzvanie, neprichádza keď ho volám. Nie je druhou stanou rovnice, ktorá sa vyrovná hneď ako začnem chváliť a ponorím sa do motliby. Je Bohom a je tu pre reálne veci. Nechce nás utopiť v zázračnej istote, ak sme po skončení piesne tak či tak na pol ceste k ateizmu.
Mnohokrát práve v piesni nachádzajú ľudia to, čo im nie je dopriate skrz tichú modlitbu, keďže sú príliž zahatení starosťami a svetskými problémami. Boli to aj chvály piesňou, cez ktoré som prvý krát v živote pocítil Ducha a v ktorých som našiel odpovede na mnohé otázky, ktoré ma trápili.

Práca a myšlienky
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. (Rim 12:1)
Je veľmi dôležité, aby sme po odchode z kostola, kaplnky, či z iného miesta, na ktorom sa obraciame k Bohu, nestratili kontakt s Pánom. Živý Kristus kráča s nami, prežíva naše problémy a nikdy nás neopúšťa. Neviditeľnou rukou vedie naše kroky skrz mínové pole pozemského života a aj keď dopustí, aby sa nám stalo niečo zlé, využije to v náš prospech. Na budovanie našich charakterov, na obnovenie viery, na pochopenie tajomstiev života.
Aj keď robíme úplne všedné veci, nemusíme sa priamo modliť, možno umývame riad, šoférujeme, varíme, jeme, čítame, píšeme, učíme sa. Pri všetkom by sme mali byť blízko k Bohu. Je to ťažké, ale niekedy nevyhnuté na vybudovanie pevného vzťahu s ním. On za nás obetoval život, to najmenšie, čo môžeme urobiť, je prežehnať sa pred obedom. Ale nech už ide o čokoľvek, vždy sa to dá prežívať s Pánom. Samozrejme, okrem hriechu. A aj keď sme náchylní k hriechu, predtým než ho spravíme, poprosme Krista, oslovme ho a požiadajme o posilu a ochranu pred lákadlami nášho tela. Odriekajme si nepotrebné, aby sme budovali pevnú vôľu a schopnosť vystáť aj v ťažkých situáciách.
Chváľme Pána našou prácou, chváľme ho dielami našich rúk a mysle. Tancujme pre Neho, píšme o Ňom, učme sa o Ňom, hovorme o Ňom. Straťme kúsok času, aby sme získali večnosť.

Zahaľme sa do presvätej krvi nášho Vykupiteľa, vzývajme jeho meno, spievajme o jeho milostiach a daroch, darujme mu plody našej práce. Ukážme nášmu nebeskému Oteckovi, že ho naozaj milujeme celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Starajme sa o naše rodiny, starajme sa o našich bratov a sestry, starajme sa o bratov z iných denominácií a iných vierovyznaní. Všetci sme hľadačmi Pravdy. A vieme, že pravda je v tom, ktorý je sám cestou, pravdou a životom. Pravda je tým, kto je láskou. Chváľme ho skrz lásku k blížnym.
Prosím vás, žime tak, aby Kristus žil v nás. Žime tak, aby láska prehlúšila nenávisť. Skláňajme hlavy, udúšajme egoizmus a zapáľme svoje duše ohňom Ducha Svätého. Hlavne my, kresťania, musíme byť príkladom lásky našeho milosrdného Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorý zomrel za všetkých, lebo on miloval svet. Milujme svet, nielen seba. K tomu nám Pán dopomáhaj.

A na posilu pokory a pokoja duše, volajme ako naši východní bratia:
Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nadomnou hriešnym.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama