Prečo nesúhlasím s Dawkinsom

17. června 2012 v 10:00 | Martin |  Kancelária
Pred chvíľou som pozeral video z protestného pochodu proti návšteve pápeža vo Veľkej Británii, na ktorom vystúpil aj pán Richard Dawkins. Na jeho reč som sa tešil, keďže je to muž rozumu a racionality, pevnej logiky a presvedčeného boja proti hlúposti. Nehovorím, že súhlasím s jeho názormi, ani že podporujem jeho argumenty, no v niektorých veciach mu treba uznať pravdu a možno zmeniť veci, ktoré netrápia len jeho, ani len ateistov, ale všetkých rozumných ľudí. Vyjadroval som sa k nemu už v článku Prečo chápem Dawkinsa.

Nanešťastie sme sa v tomto preslove nielen nezhodli, ale pán Dawkins ma prinútil, aby som o tom napísal článok. O čo presne šlo? Pápež Benedikt XVI. po svojom príchode do Británie oslovil kráľovnú, ale aj všetkých občanov Spojeného kráľovstva v reči týkajúcej sa histórie kresťanstva v Británii. Spomenul mnohých slávnych Britov, no medzi inými vecmi sa obrátil aj k britskej odvahe a bojovnosti pri odvrátení nacistickej hrozby, ktorá sa snažila "vyradiť Boha zo spoločnosti", či "mnohým uprieť spoločný ľudskú podstatu". Odvoláva sa aj na "extrémistický ateizmus dvadsiateho storočia" a chváli pritom mnohých britských politikov a lídrov, najmä kráľovnú a celú kráľovskú rodinu, ktorí obstáli v týcho neľahkých časoch.

Vidím, prečo sa to Dawkinsa natoľko dotklo, no ofenzívnosť jeho vlastného preslovu bola podľa mňa neadekvátna.Zo začiatku preslovu pán Dawkins pohŕda pápežom a jeho postavením, odmieta vzdať akýkoľvek rešpekt k tomuto mužovi, pričom nielen spochybňuje pápežský stolec, ale aj Josepha Ratzingera ako človeka. Tvrdí že aj napriek tomu, že sa Ratzinger považuje za inteligentného človeka, učenca, nevie pochopiť, čo je na teológii odborného. "Určite nič rešpektuhodné." Už len tu by som sa zarazil jeho pohŕdavosťou k teológii, ktorá je spojená s celkovým štúdiom religionistiky a filozofie. Bola to práve filozofia, ktorá Grékov priviedla k prvým hypotézam o atóme a kozmológii. Súdiť teológiu na základe akejsi "vedeckosti", by som prirovnal k Einsteinovmu výroku: "Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa toho, či sa dokáže vyškriabať na strom, strávi celý život vo viere, že je neschopná. "

Tak teda ďalej. Dawkins sa bráni tým, že Ratzinger nie je kompetentný na takéto tvrdenia, keďže sám bol členom Hitlerjugend, Hitlerovej mládeže. To je samozrejme pravda. No tento argument považujem za asi najslabší a pán Dawkins ma ním neskutočne sklamal. Čakal som od takého osvieteného muža niečo trefné, útočné ale racionálne. Takže pätnásťročný Ratzinger sa mal vzoprieť tyranii, ktorá bola presadzovaná ako oslobodenie a vyvýšenie Nemecka, očistenie sveta? V ďalších riadkoch Dawkins dokonca zvalil Ratzingerovu príslušnosť k Hitlerjugend na jeho vyznanie, ktoré podporovalo antisemitizmus. (Je pravda, že až do Druhého Vatikánskeho koncilu Cirkev oficiálne nezasiahla do zavrhnutia antisemitizmu, no treba podotknúť, že antisemitizmus sa objavoval počas dejín vo viacerých podobách, vrátane akejsi racionalizovanej, svetskej verzie v devätnástom storočí a mnohých ďalších, takže to nebola čisto vec náboženstva, ale aj národnostná.)

Ďalej Dawkins, ako obyčajne, vyťahuje škandály ohľadom znásilnenia (s veľkou podporou davu) a označuje pápežove výroky o extemistickom ateizme len za pokus o odvrátenie pozornosti od zločinov cirkvi. Paradoxne, bol to práve Ratzinger, ktorý najaktívnejšie riešil tieto prípady už vo výbore pre doktríny cirkvi a pokračuje v tom aj z pápežského stolca. Samozrejme, neriešil veci verejne, ale interne, kvôli čomu bol obvinený zo zatajovania informácií, či dokonca "podpory pedofílie medzi kňazmi". Zdá sa vám, že ostatné štáty riešia podobné škandály otvorene? Nevidím, čo robí Vatikán o čosi neschopnejším vyriešiť svoje vlastné problémy korektne a napraviť chyby, ktorých sa dopustil.

V ďalších riadkoch Dawkins tvrdí, že Hitler bol katolík, s čím absolútne súhlasím. Minimálne, ako to Richard vytyčuje, bol pokrstený. Nehovoriac o tom, že sám poznám viacero pokrstených ateistov, ktorý sú kresťanmi asi tak ako moja mačka; obrátim sa skôr k zvyšným tvrdeniam. To, že Hitler v Mein Kampfe používa deicídu (bohovraždu) ako jedno z oprávnení na atakovanie Židov, znamená asi toľko, že chcel zneužiť apel na kresťanské cítenie Nemcov a použiť ho pre svoje ciele. O tom svedčia aj jeho plány po Konečnom riešení (zároveň systematickej genocíde Židov a víťazstve v Druhej svetovej vojne). Zaujímavosťou je napríklad nahradenie Biblie v kostoloch Mein Kampfom, či zničenie oltárov, sviec a iných svätenín. Zjednotením viervyznaní do Cirkvi Veľkého Nemecka s Adolfom Hitlerom ako nielen Führerom, ale aj Spasiteľom a Mesiášom celého sveta. Hitler by urobil práve to, proti čomu Dawkins tak urputne bojuje - zneužitie náboženstva na kontrolu davov.

Samotný Hitlerov obraz Krista ako bojovníka je veľmi pokrivený a zneuctený - pokrstený či nie, či to o sebe tvrdil, či si to o sebe myslel, Adolf Hitler NEBOL kresťanom. Katolíkom ani protestantom. Jeho viera v Božiu prozreteľnosť bola len ilúziou, ktorá mu možno pomáhala v noci zaspávať. To, že prežil viacero atentátov ho len poničilo, nabúralo jeho psychiku a umožnilo ukončenie vojny už v roku 1945. Nechcem špekulovať, je to zbytočné, ale nedá mi nepredstaviť si situáciu, kde pri atentáte Hitlera zabijú a titulu Führer sa chopí niektorí z jeho verných nasledovníkov. Niekto, kto by bol schopný vojnu doviesť do úspešného konca.

A čo spolupráca Cirkvi s Nacistami? Je to strašné, hnusné a špiní to históriu Cirkvi spolu s mnohými ďalšími vecami. Ale čudujem sa im? Sídlili uprosted Ríma, hlavného mesta jedného z najmocnejších spojencov Nacizmu - Mussolini a jeho Fašisti držali Vatikán v smrteľom objatí. Aj napriek tomu, že sa Cirkev oficiálne nemohla vzoprieť rastúcej vlne nemorálností a krutostí, mnohí kňazi urputne bojovali a to aj po rušení viacerých katolíckych kostolov v Nemecku.

A ako si Ratzinger môže dovoliť prisudzovať krutosti dvadsiateho storočia (vrátane Hitlera a Stalina) ateizmu? Nerešpektovanie ľudskosti a základnej ľudskej hodnoty, nekontrolovaný genetický výskum (Mengele), experimenty na ľuďoch, hromadné vraždy. To všetko je proti základom kresťanstva. A kvôli čomu to prebiehalo? Získanie svetskej moci, posilnenie ekonomického štatútu Nemecka.

Zábavná je Dawkinsova kritika nemorálnosti Dedičného hriechu. Podľa neho nás tento hriech robí monštrami, pokiaľ nie sme spasení Ježišom. Lenže my sme spasení. Dnes a navždy, Ježiš spasil celú históriu, nielen ľudstvo od začiatku letopočtu. A ďalej, Dedičný hriech nie je ako ostatné, nie je vykonaný, je v našej prirodzenosti, zakorenená náchylnosť na zlo a podľahnutie pokušeniu. Krst nás očisťuje pre Krista v Kristovi.

A nemyslím si, že pápež poukazuje na toto, ani netvrdí, že ateizmus vedie k nemorálnostiam. Ale hon po svetskej moci, ignorácia základnej hodnoty každého ľudského života, ignorácia vyššej moci žiadajúcej spravodlivosť pre každého, vyhlasovanie samého seba za Mesiáša, za Spasiteľa, pokrivovanie obrazu Krista a špinenie hodnoty Kristovej krvi. Prakticky to, čoho sa Cirkev dopúšťala v stredoveku. Pred týmto Ratzinger varuje. Pred očividným anti-teizmom Hitlerovho a Stalinovho režimu.

A práve tu robí Dawkins vo svojom preslove obrovskú chybu. Vychádza do otvoreného útoku a urážania pápeža slovami:

"Ratzinger je nepriateľ ľudskosti."
Nazýva ho nepriateľom znásilnených detí, gayov, žien, pravdy, chudobných ľudí, vedy, kráľovninej cirkvi a vzdelania.

Znásilnených detí asi preto, lebo aktívne vyšetroval prípady pedofílie a tie, ktoré neboli umelo vykonštruované, aj spravodlivo trestal.
Gayov, lebo vedie politiku pomoci gayom, ktorí sú svojou homosexualitou obmedzovaní a majú kvôli nej veľké psychické problémy. Lebo im pomáha pochopiť, že je šanca prežiť lásku v heterosexuálnom zväzku aj napriek zmene ich orientácie v mladosti.
Žien, lebo ctí rozhodnutie Ježiša Krista, ktorý za kňazov ustanovil mužov a ktorý dal ženám mnoho iných dôležitých funkcií a neľahkých úloh. Boli to ženy, ktoré prvé hlásali zmŕtvychvstanie, boli to ženy, ktoré vo svojich domoch živili prvú cirkev, je to Mária Panna, ktorú si ako katolíci tak ctíme a chránime.
Pravdy, lebo odmieta schovať hlavu do piesku a namiesto vzdelania a pochopenia problému so šírením AIDS v Afrike, ju jednoducho zásobovať s kondómami a ďalej sa nestarať.
Chudobných ľudí, lebo "narozdiel" od hercov, politikov, spevákov a rôznych "celebrít" žije v luxuse a obscénnom bohatstve. Posaďte pápeža v roztrhanom rúchu na drevenú stoličku a zožne výsmech a poníženie pre celú Cirkev, posaďte ho na vatikánsky trón a zrazu je obscénne bohatý.
Kráľovninej cirkvi, lebo spochybňuje už tak pochybnú minulosť anglikánskej Cirkvi. Ja sám nechápem, čo robí kráľovnu kompetentnou viesť cirkev vo svojom štáte.
Vzdelania, lebo katolícka cirkev šíri politiku zavrhnutia slepej viery, lebo katolícka cirkev chápe pokrok modernej vedy a snaží sa čo najlepšie prispôsobiť meniacemu sa svetu. Vzdelania, lebo je to jeden z najvzdelanejších mužov v celej Cirkvi a možno aj Európe a možno aj vo svete.

Dúfam, že si každý z vás spraví vlastný názor, že týchto mužov aspoň z časti pochopíte a porozumiete ich argumentom. Lebo čím viac budú kresťania chápať ateistické argumenty, tým viac sa budú meniť k lepšiemu. A čím viac budú ateisti chápať teistické argumenty, tým viac sa začne šíriť porozumenie a všeobecné pochopenie. Lebo Ratzinger nie je nepriateľom ľudskoti, prepáčte pán Dawkins, ale nepriateľom ľudskoti je mamona, nepriateľom ľudskosti je arogancia, egoizmus a egocentrizmus. Nepriateľom ľudskosti sú hriechy proti láske a vzájomnému porozumeniu.

Prajem veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania Richardovi Dawkinsovi aj Jospehovi Ratzingerovi, nech sú vo sojich oboroch rešpektovaní a osvietení, nech šíria pravdu a pochopenie, nech sa snažia o veci, ktoré tento svet zlepšia. Nech jednajú podľa nazdravšieho úsudku a z najčistejšieho srdca, nech sa nemusia hanbiť za nič čo urobia.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 empty--island empty--island | Web | 17. června 2012 v 11:36 | Reagovat

Pravděpodobně asttronomie vyvrací to, že Bůh stvořil svět, protože podle astronomů vesmír vznikl Velkým Třeskem (já osobně na teorii o Velkým třesku nevěřím, to proto se chci stát astronomkou, abych tuto teorii vyvrátila, nebo se o to alespoň pokusila), podle vědy asi Bůh neexistuje, ale pokud jsi věřící, určitě ti to nevyvracím. :) Každej přece musíme v něco věřit. ;))

2 Martin Martin | Web | 17. června 2012 v 12:51 | Reagovat

Žiadna veda nedokáže vyvrátiť existenciu Boha, ani znížiť pravdepodobnosť... respektíve existenciu boha. Veľký Tresk na druhej strane viac-menej podporuje teóriu Stvoriteľa nejakého druhu, keďže v tomto bode vesmír začal existovať zo singularity, ktorej náhodný, nekontrolovaný vznik je prinajmenšom kontroverzný a je témou iba hypotéz, žiadnych teórií.

3 Solomon Rispolo Solomon Rispolo | E-mail | Web | 17. června 2012 v 14:49 | Reagovat

Velký třesk není teorie, to je fakt, na tom už nic vyvrátit nelze.
Martin, co je to za hloupost že věda nedokáže vyvrátit existenci boha? K celému tématu přistupuješ špatně. Pokud člověk má nějakou víru, tíha dokázání, že je ta víra pravdivá, je na něm. Nemůžu přeci říci, že Santa Klaus existuje a nechat vědu ať si to přebere. To samé s vílami. To samé s elfy. Břemeno důkazu je přeci na mně.

Co se týče Velkého třesku - Velký třesk je to, že všechen materiál vznikl ze singularity o nekonečné teplotě a tlaku, která však byla prázdná. Nyní ale už víme, že jsou i částice, které se mohou na krátký čas objevit a zmizet bez toho aby narušily konzervaci energie.
Jsme teprve na začátku zkoumání, stěží víme to co nevíme. Sledujeme to z nepředstavitelné vzdálenosti s neuvěřitelným časovým zpožděním z malilinkatého šutru ještě menším dalekohledem. Můžeme si těžko představit, zda v takovémto prostředí platily Newtonovské zákony, už teď ale přišlo křesťanství a řeklo, že ve středu vesmíru vidí boží ruku jak na nás mává. Je to neuvěřitelně arogantní postoj. Ale já to chápu. Církev se vždycky míchala do astronomie, o které věděla nejmíň a když přišla věda, tak musela ustoupit evoluci. Tohle je taková záchrana. Ještě že ta Genesis jde vyložit tolika způsoby, co... :-)

Pár věcí na zamyšlení:
1) I kdyby na počátku vesmíru byla nějaká mysl či bytost, stále to nedokazuje že se o nás zajímá, že ji zajímá co jíme, zda ji uctíváme, jak často chodíme do kostela atd. Není důvod si myslet, že je ta bytost nějak psychicky odlišná od nás a že z těch miliard planet ve vesmíru jsme my její oblíbenci.
2) Byl nějaký materiál, se kterým by ta bytost před Velkým třeskem mohla pracovat, nebo jej prostě stvořila z ničeho?
3) Kdo designoval designéra? Kde se ten vzal? Jen tak se objevil? Jak je to možné? Všechno musí mít svůj počátek. Kdo designoval designéra, kdo jeho designéra, kdo jeho designéra atd.
4) Proč je zde tolik komet, explodujících sluncí, implodujících galaxií, černých děr, stále rychlejší rozpínání a ochlazování vesmíru... Je tohle boží dílo, nebo je to jenom náhodné, kruté, záhadné a neschopné uspořádání?

4 Martin Martin | Web | 17. června 2012 v 15:28 | Reagovat

Som si vedomý, že dokazovanie je na teistoch, jediné čo tvrdím je, že veda tu nie je na to, aby tvrdila, že stvoriteľ existuje alebo neexistuje, skúma overiteľné fakty, čo a ako, nikdy nie prečo.

Problém týchto častíc, ktoré vznikajú na prvý pohľad z ničoho je ten, že už samotné vákuum obsahuje energiu, nie v podobe hmoty, ale v podobe akejsi základnej energetickej siete vesmíru (nie som odborník, takto som to pochopil z literatúry).

1) pravda, k tomu sa dostávame osobným stretom s touto "bytosťou", žiadnym skúmaním vedeckými prostriedkami, preto hovorím, že čokoľvek čo tu sprostredkúvame vychádza z našej skúsenosti a poznania Boha
2) môžem odpovedať po taliansky - B? netuším, nezaoberám sa tým, pokiaľ viem, všeobecne sa v prípade Stvoriteľa používa stvorenie ex-nihilo ale nemyslím, že je to podstatné
3) Svoj počiatok musí mať všetko, čo sa pohybuje v našich dimenziách času a priestoru, dizajnér je mimo našej sféry chápania reality, neexistuje v časovom toku ako my, nepodlieha zákonom termodynamiky.
4) Myslím, že každá akcia prináša reakciu, ak Boh musel zasiahnuť do absolútne základných štádií vesmíru, aby vznikol inteligentný život na zemi, mohlo to spôsobiť výbuch hviezdy miliardu svetelných rokov odtiaľto. Hypotéza, takto si to predstavujem.

5 Patrik Patrik | Web | 17. června 2012 v 15:39 | Reagovat

Rád by som sa pridal do tejto diskusie, ale Martin už povedal všetko, na čo si sa stihol spýtať až doteraz. Preto doplním len jednoduchú schému, ktorú by som Ti chcel odporučiť.

Ak niekto postaví dom a Ty si ho prídeš obzrieť, dozvieš sa o ňom veľa. O jeho povahe, o jeho vkuse a o tom, na čo sa zameriava.

Avšak jedným rozhovorom s ním sa dozvieš ďaleko, ďaleko viac o tom, aký je :-)

Neskúšaj hľadať presné Božie vlastnosti z vlastností toho, čo stvoril. Spýtaj sa jeho, nie je to ťažké.

6 Emka Emka | 18. června 2012 v 0:22 | Reagovat

Či niekto je alebo nie je kresťanom nemôže nikto odpovedať ÁNO alebo NIE. Je to vec jednotlivca a veci, ku ktorej sa cíti prislúšný. Alebo urobíme zoznam s charakteristikou kresťana a všetkých ostatných pošleme k ostatným náboženstvám?

7 Emka Emka | 18. června 2012 v 0:30 | Reagovat

Patrik, diskusia nie je to, keď hovorí mystik svojou terminologiou a marxista svojou... Na tej úrovni sa predá tak 0,0 % informácii.
Tak nevnucuj vašemu aktícvnemu čitateľovi stretnutia s Vašim Bohom. Zrejme by ju durhá strana prijala, len ak by sa stretli na prednáške z fyziky.
Cit nie je argument, a tak sa mi zdalo, že Martina Solomon to viedli v rovine diskusie a nie fráz...

8 Martin Martin | E-mail | Web | 18. června 2012 v 17:45 | Reagovat

Skôr by som povedal, že pri konaní istých skutkov, nemusí to byť priamo pokus o genocídu, je nazývanie sa kresťanom paradoxné a špiní to význam toho slova.

Ema, rozumiem, ale je rozdiel medzi nanucovaním stretnutia a vysvetlením, že skrz toto stretnutie sme dospeli k výsledkom, k akým sme dospeli. Ak chce, môže sa nám vysmiať, ak chce môže to vyskúšať. Vzhľadom na to, že si myslíme, že nie je možné niekoho priviesť priamo k viere, možné je len ukázať približný smer.

9 ArleneClulp ArleneClulp | E-mail | 22. července 2017 v 20:20 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

10 Aaauceloall Aaauceloall | E-mail | Web | 29. července 2017 v 13:34 | Reagovat

Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights!

Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward, the rider just leans slightly in such direction, and Segway will follow your movements. It is also easy to turn right or left, since the rider just has to push respectively Segway’s handlebar.

Segway is safe. Anyone over the age of 12 can join our tours, except for pregnant women. Apart from these cathegories, we encorage people of every age to try Segway, because this self-balancing object can really make your experience in Verona much more delightful! In fact, if it is hot, you will enjoy some fresh air and avoid to sweat; if it is cold, you will have the possibility of staying outside the least possible time. It is proved that our 2 hours tours show you what you will see in 6 hours walking!

All the tours start with a little training on how to use Segway, because for us safety is the priority. However, we experienced that it takes just a little practice to master on Segway! There are no required skills and, in particular, no need to be able to bicycle. There will always be a tour leader with you, guiding the whole group, so that you can enjoy the view and the tour of Verona. Audioguides (available in different languages) will provide the information you need to fully comprehend the history and architecture of our main monuments, squares and buildings.

In particular, our 2 hours tour will show you: Piazza Bra, one of the biggest squares in Italy, with the Arena, the famous Roman amphitheatre; we will then take Via Oberdan in order to see Portoni Borsari, one of the ancient entrance of the Roman city; we will firstly explore Piazza Erbe and secondly Piazza Dei Signori, two squares full of symbols and buildings with enchanting beauty, and then see Arche Scaligere. Heading to the Duomo, Verona’s Cathedral, we will pass by Santa Anastasia, next to the Conservatory of music; after that, we will have a break on Ponte Pietra, the bridge with the breathtaking view of the Roman Theatre and San Pietro Castle (and much more). On our way back, we will stop at Juliet’s house, so that you don’t forget to take pictures and write your names on the walls! We will conclude our tour with Castelvecchio, the Scaligeri castle and enjoy its amazing view of Verona.

People who went on tours with us really appreciate our flexibility: we do not have fixed tour’s hours, so we can arrange the time that fits the best. Moreover, we try to adjust the path according to your preferences, spending less time on spots you have already seen and dedicate more on your favourite sights. Read what people say about us on tripadvisor...

So, if you want to make the most out of your time in Verona, contact us or stop by our office!

OFFICE HOURS: Monday to Saturday (only closed on Sunday) from 10 am to 5 pm.

DIRECTIONS: We are located in Piazza Cittadella 11b, very close to Piazza Bra, the main square with the Arena.

From Piazza Bra you can arrive at our office on foot (3 minutes): pass under the arch of the gateway with the big clock (Portoni della Bra) and walk through Corso Porta Nuova for approximately 100

https://veronasegwaytours.com/

11 Carolyngof Carolyngof | E-mail | 5. srpna 2017 v 22:40 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

12 Carolyngof Carolyngof | E-mail | 6. srpna 2017 v 4:10 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later!

XRumer201708

13 Carolyngof Carolyngof | E-mail | 6. srpna 2017 v 14:43 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

14 DannyAtmok DannyAtmok | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 19:33 | Reagovat

ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

15 DorogiKRDTut DorogiKRDTut | E-mail | 24. srpna 2017 v 13:28 | Reagovat

<a href=http://rrr.regiongsm.ru/33>
<img>http://rrr.regiongsm.ru/32 </img>
</a>
Благоустройство и асфальтрование в г. Краснодаре и г.Геленджик. Решение любого вопроса по Благоустройству Краснодара и края. Качественно

Подробнее... Благоустройство-Краснодар.РФ   ... +78612412345
___________________________
благоустройство озеленение санитарное содержание
предоставление участка под благоустройство
тендер благоустройство самара
авито волжский благоустройство
договор благоустройство захоронения

16 Dol77larpr Dol77larpr | E-mail | 14. října 2017 v 12:14 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama