Červen 2012

Spoločenstvo svätých a Mária Bohorodička

30. června 2012 v 1:03 | Patrik |  Knižnica
Pri blúdení spomienkami som si našiel v hlave udalosť, pri ktorej mi zostalo celkom na vracanie. Naša učiteľka geografie a etiky sa raz pustila do rozpravy o kresťanstve a jeho denomináciách, kde náhodou spustila svoju reč o tom, ako sa katolíci klaňajú svätým. Napadlo mi, že sa vyjadrím k tejto mylnej predstave, v ktorej niektorí dodnes žijú PřekvapenýUsmívající se Taktiež sme sa s Martinom zhodli, že to treba popísať, lebo doteraz sme o týchto veciach hovorili, ako keby boli samozrejmé a ony nie sú.


Okolo sveta

28. června 2012 v 15:00 | Martin |  Kancelária
Objavil som veľmi zaujímavý a pútavý dokument o náboženstvách. Volá sa "Around the world in 80 faiths", natočili ho ľudia z BBC a hlavným protagonistom je anglikánsky kňaz Pete Owen-Jones. Ako sa môžete dovtípiť z názvu, cestuje po svete a sleduje rôzne náboženstvá, pohľady na Boha, bohov, božstvá, duchovný svet; v ich domorodom prostredí. Taktiež sa aktívne zúčastňuje rôznych kľúčových rituálov a opisuje svoje zážitky s ohľadom na vlastnú vieru a povolanie.

Je to naozaj osviežujúci dokument, vo veľkej miere mi pomohol pochopiť krásu a dôležitosť rešpektovania všetkých ostatných náboženstiev a vierovyznaní. Vždy hovorím ako som neskutočne rád, že som sa mohol narodiť práve tu a stať sa kresťanom. A za tým si stojím. Ale verím, že Boh sa veľmi dobre postará o tých, ktorí sa narodia v iných častiach sveta a s radosťou im dopraje nemalý kus svojej milosti.


Verím v ...

27. června 2012 v 12:00 | Martin |  Knižnica
Myslím, že sme rozobrali základných päť tém, ktoré hovoria o našom prístupe k Bohu, o vzťahu medzi Bohom a kresťanmi. V skratke sa to dá zhrnúť do:

Boh, náš trojjediný Stvoriteľ, nás nekonečne miluje (1), no od prvého hriechu, ktorým sme slobodne a dobrovoľne preukázali našu nedôveru Bohu, si medzi ním a nami staviame múr z hriechu a špiny (2). Keď nastal správny čas, Boh v osobe Syna prichádza na Zem v podobe Ježiša z Nazareta, napĺňa proroctvá zo Zákona a Prorokov, buduje Nový Zákon postavený na nemennom základe Mojžišovej Tóry. Smrťou na kríži nás naveky vykupuje z područia hriechu a prináša odpustenie pre všetky národy, Božím Izraelom sa stáva celá Zem (3). Spásu si nemožno zaslúžiť, možno ju len prijať a to láskou k Bohu a jeho stvorenstvu - najčastejšie priamym obrátením a prijatím Božej vôle (4). K tomuto nás vedie teocentrické spoločenstvo na Zemi, Cirkev postavená na Skale - rímskom biskupovi, nasledovníkovi svätého Petra; s jadrom v živom, zmŕtvychvstalom Kristovi, v nekonečnej láske Boha Otca a v dynamickom spoločenstve Ducha Svätého (5).

Toľko k absolútnemu základu, našej blogovej kerygme. V tejto téme sa budem zaoberať podrobnejšie základom kresťanskej viery, ktoré sú zhrnuté v Nicejsko-Carihradskom vyznaní viery. Bolo ustanovené v roku 325 v Nicei a 381 v Carihrade. Uznáva ho Pravoslávna aj Katolícka cirkev.


Cirkev, nevesta Kristova - Téma 5

25. června 2012 v 18:47 | Patrik |  Knižnica
Predbežne sme usúdili, že základ našej ideológie sme predstavili. Martin je celkom kompetentný v hádaní sa, hoci je v podstate pacifista, nakoľko jeho fyzické predpoklady sú až príliš zastrašujúce na to, aby sa púšťal do nejakého konfliktu. Křičící

(Je a vie sa strašne vražedne podívať, keď zdvihne jedno obočie a pokriví ústa. MrkajícíPřekvapený )

Ak odpustili by ste mi vyzývavý vtípek na Martinovu osobu, vrátil by som sa k téme RozpačitýS vyplazeným jazykem


Mnoho ľudí sa dnes drží myšlienky, že Boh áno a cirkev nie. Vidia ju ako fajnovú mafiu, obyčajnú firmu či za ňou vnímajú staré senilné tetušky. To by sme s Martinom radi okomentovali a táto úloha pripadla mne v hlasovaní o spracovávaní jednotlivých tém. Křičící


Moja viera

18. června 2012 v 16:00 | Martin |  Kancelária
Chcel som napísať článok, ktorý by sa týkal mojich dôvodov na vieru. Treba si ale stanoviť nejaké základné, smerodajné informácie, podľa ktorých sa budem ja, aj vy, riadiť.

Najzákladnejšie je, že to nie sú dôvody, ktorými vás idem evanjelizovať, presvedčiť že moja viera je jediná správna a dokázať vám, že sa mýlite. Nechcem ich ani stavať ako nejaký materiál na presviedčanie, keďže si uvedomujem ich hodnotu na poli skepticizmu a istej vedeckosti.

Druhé najzákladnejšie je, že všetko je vyvrátiteľné. Nech tu napíšem čokoľvek, za určitých okolností to sám dokážem čiastočne spochybniť. To ale neznamená, že sa riadim nejakou slepou vierou. Takto sa dá spochyniť čokoľvek. Od vnímania reality až po historické udalosti.


Prečo nesúhlasím s Dawkinsom

17. června 2012 v 10:00 | Martin |  Kancelária
Pred chvíľou som pozeral video z protestného pochodu proti návšteve pápeža vo Veľkej Británii, na ktorom vystúpil aj pán Richard Dawkins. Na jeho reč som sa tešil, keďže je to muž rozumu a racionality, pevnej logiky a presvedčeného boja proti hlúposti. Nehovorím, že súhlasím s jeho názormi, ani že podporujem jeho argumenty, no v niektorých veciach mu treba uznať pravdu a možno zmeniť veci, ktoré netrápia len jeho, ani len ateistov, ale všetkých rozumných ľudí. Vyjadroval som sa k nemu už v článku Prečo chápem Dawkinsa.

Nanešťastie sme sa v tomto preslove nielen nezhodli, ale pán Dawkins ma prinútil, aby som o tom napísal článok. O čo presne šlo? Pápež Benedikt XVI. po svojom príchode do Británie oslovil kráľovnú, ale aj všetkých občanov Spojeného kráľovstva v reči týkajúcej sa histórie kresťanstva v Británii. Spomenul mnohých slávnych Britov, no medzi inými vecmi sa obrátil aj k britskej odvahe a bojovnosti pri odvrátení nacistickej hrozby, ktorá sa snažila "vyradiť Boha zo spoločnosti", či "mnohým uprieť spoločný ľudskú podstatu". Odvoláva sa aj na "extrémistický ateizmus dvadsiateho storočia" a chváli pritom mnohých britských politikov a lídrov, najmä kráľovnú a celú kráľovskú rodinu, ktorí obstáli v týcho neľahkých časoch.

Vidím, prečo sa to Dawkinsa natoľko dotklo, no ofenzívnosť jeho vlastného preslovu bola podľa mňa neadekvátna.


Prečo kresťanstvo?

16. června 2012 v 17:00 | Patrik |  Kancelária
Minule sa ma jedna priateľka pýtala, prečo som PRÁVE kresťan. Prečo nie som budhista, muslim, hinduista alebo aj napríklad svedok Jehovov alebo čokoľvek iné.

Nie, nechcem tu porovnávať jednotlivé náboženstvá, pretože sa na to ani necítim byť kvalifikovaný. Radšej odpoviem na to, prečo som kresťan.


Tajomstvo

16. června 2012 v 16:44 | Martin |  Kancelária
Kde hľadať krásu? V oku tornáda? Na lupeňoch ruže, po ktorých ako slza steká kvapôčka rosy? V knihe, ktorá do slov zabalila emócie, priestor, čas? V človeku, ktorý v pote tváre zachraňuje dieťa z trosiek horieceho domu? V mysli muža, ktorý zomiera za svojich milovaných? V obete? V šťastí? V pokore? V láske?


Vykúpenie, spása a sloboda - Téma 4

16. června 2012 v 10:16 | Patrik |  Knižnica
Na toho, kto chce písať štvrtú tému, by sa patrilo, aby už poznal predošlé tri Smějící se takže si ich pre seba rýchlo zhrniem, počkajte.

Dobre, hotovo.

Poďme na to Křičící


Christos voskrese! - Téma 3

13. června 2012 v 12:00 | Martin |  Knižnica
Zúbožený muž trpiaci pri jednom z najpotupnejších a najbrutálnejších druhov popravy. Zbičovaný, vysmiaty, opľutý a odvrhnutý jeho najbližšími učedníkmi. Označený za rúhača, tesár z Nazareta, učiteľ trúfalých výrokov, hlásateľ Božieho kráľovstva. Židovský národ si tak urputne chránil tradície, že na Boha a Božie veci odkazovali v metaforách, len aby neporušili prikázanie o vyslovení jeho mena nadarmo. A tu prichádza tridsaťročný muž, farizejmi a saducejmi považovaný za blázna, ktorý všemohúceho oslovuje intímne, osobne, citlivo - "Abba", Otecko. A čo je ešte horšie, hovorí k davom, vyhlasuje sa za prisľúbeného Mesiáša, Božieho pomazaného, Syna človeka. A davy ho počúvajú, lebo nie je obyčajným rabínom, neučí ako zákonník, učí ako ten, ktorý má moc.

Keď Ján Krstiteľ začal hlásať svoje Eliášske poslanie v znamení Izaiášovho proroctva "Hlas volajúceho na púšti: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!", nedovoľuje si o sebe tvrdiť, že je Božím prisľúbeným, práve naopak, poukazuje na to, že po ňom prichádza ktosi mocnejší, ktosi, komu ani Ján nie je hodný rozviazať remienok na obuvi. Prorok Pána sa zdráha krstiť akéhosi blázna z Nazareta a keď je k tomu vyzvaný, z neba zostupuje Boží duch, Duch Svätý a v spojení s Ježišom začína Nazareťanovu kariéru Rabbiho, učiteľa.

A keď Ján posiela svojich učenníkov, aby sa dozvedeli, či je Ježiš naozaj Mesiášom, dostáva odpoveď vo forme proroctva zo Zákona a Prorokov. "Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium." (Mt 11,5) V súčasnej verzii Starého zákona chýba časť o vstávaní mŕtvych, no po objavení zvitkov od Mŕtveho mora sa zistilo, že aj táto veta bola súčasťou pôvodného mesiášskeho proroctva. A Ježiš to všetko napĺňa, pričom vyhlasuje, že neprišiel Zákon a Prorokov zrušiť, ale naplniť.