Syn človeka

13. října 2012 v 10:07 | Khalil Gibran |  Kancelária
Tieto krátke kapitoly pochádzajú z diela "Syn človeka" od spisovateľa, básnika a mystika Khalila Gibrana. Možno je tento text starý už osemdesiatštyri rokov, ale, podľa môjho názoru, nestráca na poetickosti a zároveň ani na aktuálnosti. Pravdepodobne by som sa s pánom Gibranom nezhodol na všetkom, no cítil som potrebu podeliť sa aspoň s týmto kúskom jeho diela.

Syn človeka je písaný veľmi zaujímavým spôsobom. Khalil Gibran vyjadruje svoje myšlienky, pocity a zaujímavé názory očami a ústami Ježišových súčasníkov - známych i neznámych.
(Martin)

 

Katolícka Charizmatická Obnova

17. září 2012 v 17:08 | Raniero Cantalamessa, ZENIT, Martin |  Kancelária
RÍM, 14 JÚNA 2006 (ZENIT)

Katolícka Charizmatická Obnova (KCHO) je "radostné prežitie Božej milosti," povedal Kapucín Otec Raniero Cantalamessa, pápežský kazateľ.

Otec Cantalamessa prejavil toto presvedčenie na Turice pri príležitosti zhromaždenia viac než 7,000 členov KCHO, nazvaného "Velebí moja duša Pána."

Počas zhromaždenia prebehol pod záštitou ZENIT-u rozhovor, pri ktorom, Otec Cantalamessa opisoval jeho osobné skúsenosti s KCHO.O vlkoch a ľuďoch

14. září 2012 v 18:00 | Martin |  Kancelária

Starý indián z kmeňa Cherokee učil svojho vnuka o živote. "V každom z nás prebieha boj," povedal chlapcovi.

"Je to strašný súboj medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý - je to hnev, závisť, smútok, výčitky, chamtivosť, arogancia, sebalútosť, vina, odpor, menejcennosť, lživosť, falošná pýcha, nadradenosť, a ego." Pokračoval, "Ten druhý je dobrý - je to radosť, láska, nádej, pokoj, pokora, láskavosť, zhovievavosť, empatia, prajnosť, pravda, súcit, a viera. Taký istý súboj prebieha aj v tebe - a taktiež v každom človeku."

Vnuk sa nad tým na chvíľku zamyslel a potom sa starého otca spýtal, "Ktorý vlk zvíťazí?"

Starý Cherokee jednoducho odpovedal, "Ten, ktorého kŕmiš."

 


O človeku, ktorý zvíťazil prehrou

11. září 2012 v 19:24 | Patrik |  Knižnica
Téma ako je "Charakter človeka"? Mnoho a mnoho môžeme napísať o tom, ako málo dá sa napísať o charaktere.
Žijeme vo svete, kde, hoci všetci ho majú, nikomu svedomie neprichádza vhod pri uvažovaní. Česť výnimkám, samozrejme.

O čom by som písal, ak by som bol pozitivsta? Ak by som chcel predať svetlú stranu papiera namiesto tej tmavej?
Písal by som o láske. Možno o nevinnosti, možno o cti a možno o obetovaní sa, ktoré sú tiež kúskami našich charakterov.


O satanovi

23. srpna 2012 v 15:40 | Patrik |  Knižnica
Jeden z našich učiteľov je exorcista. Je to neuveriteľný pán, zhodli sme sa s Martinom. Raz povedal niečo hrozne múdre:
,,Kvôli mojej službe exorcistu ľudia odomňa stále chcú, aby som rozprával o diablovi. Ale mňa to tak nebaví! Ja rád rozprávam o Bohu."

Nuž, s Martinom sme na tom podobne. Aj nás baví Boh. Avšak diabol je nevyčiarknuteľná časť kresťanského katechizmu. Zďaleka nie najdôležitejšia, to je rozhodne Kristus a nikto iný. Zároveň však i diabol má tam svoje miesto, takže tento článok je potrebný.

Po celom svete sa túlajú ľudia, ktorí majú na satana rozličné názory.

Jedni ho považujú za zdroj všetkého nešťastia a zla a vinia ho za všetko nepríjemné, čo sa im prihodí.
Ďalší neveria, že existuje ako osoba, a myslia si, že zlo pramení v ľuďoch a diabol je súčasť ľudskej nátury.
Sú i takí, ktorí sa mu veselo poklonia a obdivujú ho.

Je mnoho ľudských prístupov k nemu. Preto sa dnes pokúsim z názorov a poznania dvoch exorcistov, mňa, Martina, ďalších kňazov a ešte niekoľkých laikov pozbierať čo najlepší výťažok pre tento článok.